Ο Εξωδικαστικός συμβιβασμός του ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ: Προστασία Α Κατοικίας