Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και για οφειλές του 2018

Πλέον ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι το γνώριμο και σταθερότερο εργαλείο ρύθμισης οφειλών ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις. Το εργαλείο αυτό διαρκώς εξελίσσεται βελτιούμενο.

Εφεξής στην διαδικασία υπάγονται και οφειλές βεβαιωμένες μέχρι και 31/12/2018 ως προς το δημόσιο και οφειλές στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31/12/2018.

Η διαδικασία γίνεται όλο και πιο γνώριμη και τα αποτελέσματα βελτιώνονται συνεχώς. Η υπαγωγή των οφειλών έως και 31/12/2018 είναι προς την θετική κατεύθυνση, αφού μια νέα γενιά καθυστερήσεων έχει διαμορφωθεί κατά τη χρήση 2018.

Συγκριτικά με την ρύθμιση 120 δόσεων που ψηφίστηκε πρόσφατα ο εξωδικαστικός έχει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

• Υπαγωγή όλων των οφειλών σε ρύθμιση και όχι μόνο των οφειλών σε δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
• Δυνατότητα διαγραφής ακόμα και κεφαλαίου για οφειλές σε τράπεζες, σε προμηθευτές και σε δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
• Μεγάλο διάστημα προστασίας.
• Ειδικά για τις επιχειρήσεις μόνο αυτή η διαδικασία δίνει την δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις.
• Η διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων είναι ανεξάρτητη της διάρκειας της ρύθμισης.

Μπορούμε με αυξανόμενες πιθανότητες να ρυθμίσουμε οφειλές έως 31/12/2018!
Το φάσμα λύσεων είναι ευρύ. Αναζητήστε το καλύτερο εργαλείο και τον καλύτερο χρήστη αυτού.
Χρειάζεστε αποφασιστικότητα, θετικό πνεύμα, οργάνωση και αποτελεσματικότητα.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.