ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΝΕΥΣΕΙΣ

Λόγω του πλήθους των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ο στόχος της υψηλής ανάπτυξης δεν είναι εφικτός να επιτευχθεί, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού το 48,5% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές, ενώ αντίστοιχα στην Ε.Ε. το ποσοστό είναι μόλις 29,9%. Στόχος του αναμενόμενου νόμου είναι η αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας και κεφαλαίου και της ανταγωνιστικότητας σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση ωστόσο στις επιχειρήσεις logistics, τουρισμού, εξαγωγικές, έρευνας και ανάπτυξης.

Οι διαβουλεύσεις στο Υπουργείο Οικονομικών το τελευταίο διάστημα αφορά στη διαμόρφωση ενός θελκτικού και ευέλικτου θεσμικού και νομοθετικού περιβάλλοντος που θα δώσει φορολογικά κίνητρα για εξαγορές και συγχωνεύσεις ή μετασχηματισμούς, μεταξύ μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα νέα σχήματα επιχειρήσεων θα αφορούν αστικές συμπράξεις για τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, ενώ για τις μεγαλύτερες θα υπάρχει η δυνατότητα σύστασης κοινοπραξιών (Joint ventures, clusters, δικαιόχρησης – franchising, συνεταιρισμών, ενώσεων, κ.ά.).

Ο αναμενόμενος νόμος περί του πλαισίου εξαγορών και συγχωνεύσεων προβλέπει φορολογικές φοροελαφρύνσεις και μείωση ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ άλλων, καθώς και επιπλέον κίνητρα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκριμένα, το σχέδιο νόμου σήμερα, προβλέπει τα εξής:

 • Μείωση φορολογικού συντελεστή έως και το ήμισυ (από 22% στο 11% επί μία 5ετία), υπό την προϋπόθεση δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί το εν λόγω όφελος
 • Μειωμένη φορολόγηση αποθεματικών και αύξηση υπεραποσβέσεων
 • Επιπλέον κίνητρα για όσες επιχειρήσεις έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα
 • Μειωμένες εργοδοτικές εισφορές για αύξηση απασχόλησης
 • Διευκολύνσεις κατά τη διαδικασία αδειοδοτήσεων και μεταβιβάσεων αδειών
 • Επιδότηση για την υποδομή της εταιρείας
 • Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% από 100%
 • Πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης με ευνοϊκότερους όρους και χαμηλά επιτόκια

Οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θα καθοριστούν προϋποθέσεις και περιορισμούς κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης, που θα αφορά αξιολόγηση στο ύψος του κύκλου εργασιών που θα προκύψει, στο νέο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο μετά την συγχώνευση, καθώς και στον έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς με αποκλειστική ιδιότητα τον έλεγχο των εν λόγω επιχειρήσεων χωρίς τα εμπόδια της γραφειοκρατίας.

 

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο για το πλάνο επέκτασης της επιχείρησής σας

 • είτε αυτό μπορεί να βοηθήσει σε μια πιο γρήγορη διείσδυση σε μια νέα αγορά (είτε γεωγραφική είτε σε νέο κλάδο),
 • ή να υιοθετήσετε μια στρατηγική που ενδεχομένως να ήταν κοστοβόρα και υψηλού ρίσκου,
 • ή ακόμη και να διασφαλίσετε μέσω της συγχώνευσης ή της εξαγοράς έναν αμυντικό χαρακτήρα, με στόχο την προστασία του μεριδίου αγοράς σε μια φθίνουσα ή συγκεντρωμένη αγορά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.