‘Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο’

Για τις εταιρείες

1. Μείωση συντελεστή φορολογίας από το 28% σε 24%

2. Μείωση προκαταβολής φόρου από 100% σε 95%

3. Φόρος μερισμάτων από 10% σε 5%

4. Φορολογικός συντελεστής 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα

Ατομικά

1. Μείωση του ορίου από 500 ευρώ σε 300 ευρώ για συναλλαγές με μετρητά.

2. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς.

3. Οι άνω των 70, άτομα με αναπηρία 80%, ανήλικοι φορολογούμενοι, μόνιμοι κάτοικοι σε χωριά με έως 500 κατοίκους και νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, οι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τρόφιμοι ιδρυμάτων ή σε νοσοκομεία (άνω των 6 μηνών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμών, αλλά και την προσκόμιση χάρτινων αποδείξεων.

4. Θεσπίζεται νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2020:

0 – 10.000 ευρώ συντελεστής 9%

10.001 – 20.000 ευρώ συντελεστής 22%

20.001 – 30.000 ευρώ συντελεστής 28%

30.001 – 40.000 ευρώ συντελεστής 36%

40.001 ευρώ και πάνω συντελεστής 44%

5. Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ατόμων με αναπηρία άνω του 80% ανεξαρτήτων της μορφής αναπηρίας.

6. Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη, παιδικά καθίσματα και κράνη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

7. Αναστέλλεται ο ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.

8. Χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για εργασίες ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων. Το μέτρο αφορά μόνο στις παρεχόμενες υπηρεσίες κλαι όχι στα υλικά. Το 40% της δαπάνης ανακαίνισης θα εκπίπτει από τον τελικό φόρο.

Νέα πάγια ρύθμιση

Η νέα ρύθμιση αυξάνει από 12 σε 24 τις μηνιαίες δόσεις, ενώ για τις έκτακτες οφειλές, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς και τα φορολογικά πρόστιμα, αυξάνεται από τις 24 στις 48 δόσεις.

Για τη χρήση της δυνατότητας αποπληρωμής σε περισσότερες δόσεις οι οφειλέτες θα επιβαρύνονται με μεγαλύτερο επιτόκιο. Επί της ουσίας η ρύθμιση θα είναι ακριβότερη για όσους αποφασίσουν να τακτοποιήσουν τις τακτικές οφειλές τους με το ανώτατο όριο των δόσεων.

Η νέα πάγια ρύθμιση για τις οφειλές προς την εφορία ενεργοποιείται από τις αρχές του επόμενου έτους, για να εφαρμοστεί στις οφειλές που θα βεβαιωθούν το 2020. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.