Νέος νόμος 4839/2021 Αλλαγές σε Δωρεές – Γονικές παροχές, ΦΠΑ

Ψηφίστηκε ο νέος νόμος 4839/2021 φέρνοντας σημαντικές μειώσεις και απαλλαγές σε σημαντικούς φόρους.

  • Απαλλαγή ύψους 800.000 ευρώ σε δωρεές εν ζωή και γονικές παροχές οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου από 01.10.2021 και εφεξής.

Η διάταξη αφορά τα παρακάτω πρόσωπα:

α) σύζυγο του κληρονομούμενου,

β) πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008 και το οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών,

γ) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων),

δ) κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού και

ε) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Σημαντικό σημείο είναι ότι όσες δωρεές ή γονικές παροχές έγιναν πριν την 01.10.2021 δεν συνυπολογίζονται.

  • Μείωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

Για πράξεις αύξησης κεφαλαίου που θα λάβουν χώρα από 01.10.2021 και εφεξής ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου μειώνεται στο 0,5% από 1% που ήταν.

  • Νέοι συντελεστές ΦΠΑ

Η παροχή υπηρεσίας από τα Γυμναστήρια και τις Σχολές Εκμάθησης Χορού υπάγεται από 01.10.2021 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ  13% και έως την 30.06.2022.

Σε υπερμειωμένο ΦΠΑ 6% εντάσσονται τα παρακάτω αγαθά:

Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας, τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213, 1214). Καλαμπόκι, ΕΧ1005, ΕΧ1103, ΕΧ1104.

Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανικών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρουμένων των τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 2301,2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, ΕΧ 2309).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.