Υπερψηφίστηκε ο νέος νόμος για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027. Ας σημειωθεί ότι το συνολικό ύψος του νέου ΕΣΠΑ υπερβαίνει τα 26 δισ. ευρώ.

Από τα 26,2 δισ. ευρώ τα 20,9 δισ. ευρώ προέρχονται από την Ενωσιακή Συμμετοχή και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), ενώ τα υπόλοιπα 5,3 δισ. ευρώ θα αφορούν την Εθνική Συνεισφορά.

Οι προετοιμασίες για τις πρώτες δράσεις, οι οποίες θα προκηρυχθούν και οι οποίες θα στηρίζουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφορούν τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους πυλώνες της οικονομίας, δηλαδή τις επενδύσεις για την «Πράσινη» και «Ψηφιακή» μετάβαση των επιχειρήσεων και υπάγονται στην «ομπρέλα» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», ύψους 3,9 δισ. ευρώ.

Το ΕΣΠΑ διαιρείται σε 9 Τομεακά και 13 Περιφερειακά Προγράμματα

Στα γνωστά Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματιστικής περιόδου προστίθενται νέα Προγράμματα για την Πολιτική Προστασία, τη Δίκαιη Μετάβαση, ένα αυτόνομο και οριζόντιο Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ διαχωρίζονται τα Προγράμματα των Υποδομών Μεταφορών και του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας.

9 Τομεακά Προγράμματα

«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα Καινοτομία»

Δημόσια Δαπάνη 4.117.370.989 €

Προτεραιότητα ο Καινοτόμος και Έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός για την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Έμφαση στη Βιομηχανία 4.0, τα Clusters των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων (ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση), η ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων ιδεών από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Δημόσια Δαπάνη 637.898.862 €

Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό δημοσίου τομέα και την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών της χώρας.

«Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή»

Δημόσια Δαπάνη 3.769.210.516 €

Προώθηση της αυτονομίας με χρήση των ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστημάτων αποθήκευσης. Μετάβαση των νησιών σε καθαρές μορφές ενέργειας και πρωτοβουλία GReco Islands. Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των οδικών αστικών συγκοινωνιών και μετάβαση των νησιών σε καθαρές μορφές ενέργειας.

«Υποδομές Μεταφορών»

Δημόσια Δαπάνη 2.313.798.223 €

Προτεραιότητα οι επενδύσεις στις βιώσιμες, έξυπνες και πολυτροπικές υποδομές μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια, σιδηρόδρομοι) καθώς και η ανανέωση στόλου μέσων μεταφοράς.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Δημόσια Δαπάνη 4.410.656.859 €

Προτεραιότητα η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (όπου η Ελλάδα είναι ουραγός), οι δράσεις κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση, δράσεις για την δημόσια υγεία, τη ψυχική υγεία, την κοινωνική ένταξη.

«Πολιτική Προστασία»

Δημόσια Δαπάνη 756.956.959 €

«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

Δημόσια Δαπάνη 1.617.716.955 €

Αφορά τις περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης από το λιγνίτη (Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη) καθώς και τις ενεργειακές ανάγκες των νησιών.

«Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας»
(τα σημερινά προγράμματα INTERREG)

«Αλιεία και Θάλασσα»

Δημόσια Δαπάνη 468.744.879 €

«Τεχνική Βοήθεια»

Δημόσια Δαπάνη 433.944.275 €

13 Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

Τα Περιφερειακά Προγράμματα παραμένουν και στη νέα περίοδο 13, ενώ ενισχύονται όλα σημαντικά στη χρηματοδότησή τους, από 17% έως 85%. Σημειώνεται ότι πλέον το 1/3 των συνολικών πόρων της περιόδου 2021-2027 κατανέμεται στις Ελληνικές περιφέρειες σε μια προσπάθεια να αντιστραφεί το βαρύ αποτύπωμα της κρίσης και η ένταση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων.

Η προτεινόμενη κατανομή έχει ως εξής:

 • «Ανατολική Μακεδονία & Θράκη»: 604.933.191 €
 • «Κεντρική Μακεδονία»: 1.363.116.124 €
 • «Δυτική Μακεδονία»: 373.042.135 €
 • «Θεσσαλία»: 524.275.431 €
 • «Ήπειρος»: 403.288.795 €
 • «Βόρειο Αιγαίο»: 373.042.135 €
 • «Νότιο Αιγαίο»: 357.360.855 €
 • «Κρήτη»: 534.357.651 €
 • «Ιόνια Νησιά»: 272.219.935 €
 • «Στερεά Ελλάδα»: 403.288.795 €
 • «Δυτική Ελλάδα»: 594.850.970 €
 • «Αττική»: 2.025.044.839 €
 • «Πελοπόννησος»: 388.165.465 €

Ελάτε να συζητήσουμε μαζί πως θα αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τις μοναδικές ευκαιρίες που χρειάζεστε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, προετοιμάζοντας τη στρατηγική, το business plan, τη μετέπειτα διαχείριση του προγράμματος και την εκταμίευση.

Για την έγκαιρη ένταξη της επιχείρησης σας στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027, επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS εδώ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.