Νέα ρύθμιση 120 δόσεων στη φορολογική διοίκηση και αντίστοιχη δυνατότητα μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 

Επι μακρόν η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει μια νέα δυνατότητα ρύθμισης για οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Κάθε φορά που γίνεται αυτή η προσπάθεια και διαρρέουν οι πληροφορίες σχεδόν όλοι σταματούν κάθε ενέργεια. Αυτό παράγει αρνητικά τόσο στην είσπραξη οφειλών όσο και για τις επιχειρήσεις, αφού καθυστερούν στην επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις προσέρχονται ασθμαίνοντας για αναζήτηση λύσης όταν έχουν δέσμευση λογαριασμών ή και προγράμματα πλειστηριασμού. Ευτυχώς σήμερα με την ανακοίνωση των μέτρων ξεκαθαρίζει το τοπίο.

 

Σε αυτή την ρύθμιση υπάγονται κατηγορίες που δεν υπάγονταν στον εξωδικαστικό. Δεν είναι σαφές αν θα υπάγονται και όσες επιχειρήσεις υπάγονται στον εξωδικαστικό αυτό μένει να διευκρινιστεί πιο ασφαλώς. Σίγουρα όμως για όσες υπάγονται και στον εξωδικαστικό τα πλεονεκτήματα του σε σχέση με αυτή τη ρύθμιση είναι πολύ μεγάλα.

 

Πιο αναλυτικά:

 

 • Η αίτηση για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται μέχρι την28η Ιουνίου 2019. Η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι μέχρι 31/12/2019.

 

 • Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως12.2018. Αυτή τη στιγμή για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό υπάγονται οφειλές μέχρι 31/12/2017, αλλά αναμένεται να υπαχθούν και οι οφειλές του 2018.

 

 • Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελ. επαγγελματίες, επιχειρήσεις κ.λπ.). Είναι πολύ σημαντικό όπως αναφέραμε και προηγουμένως ότι με αυτή τη ρύθμιση μπορούν να ρυθμίζουν και κατηγορίες οφειλετών που δεν υπάγονται στον εξωδικαστικό όπως οι μισθωτοί και συνταξιούχοι.

 

Σε αυτή την ρύθμιση προβλέπεται:

 

 • Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ χορηγείται ρύθμιση σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση στα30 ευρώ.
 • Για εισοδήματαάνω των 10.000 ευρώ θα εφαρμοστεί ένας προοδευτικός συντελεστής και θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος του.

Οι προοδευτικοί συντελεστές θα μειώνονται ανάλογα με τα τέκνα στις περιπτώσεις που η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα.

 

 • Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής θα υπάρχει απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά 100%. Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό η διαγραφή προσαυξήσεων κατά 85% γίνεται ανάλογα με τις ροές ανεξάρτητα από εφάπαξ ή μη εξόφληση.

 

 • Η μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% θα γίνεται εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτόν που προτείνεται από την φορολογική διοίκηση. Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό η διαγραφή προσαυξήσεων κατά 85% γίνεται ανάλογα με τις ροές ανεξάρτητα από αριθμό δόσεων.

 

 • Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων θα είναι 18.

 

 • Για εισόδημα μέχρι 10.000 και οφειλή έως 3.000 ευρώ δεν θα υπάρξει επιβάρυνση τόκων με την υπαγωγή στην ρύθμιση.

-Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα ισχύει ότι και για τα φυσικά πρόσωπα.

Για τα Νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) θα ισχύουν τα εξής:

α) Για οφειλές από τακτική αιτία όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ κλπ, οι δόσεις θα είναι μέχρι 18. Με τον εξωδικαστικό φτάνουν έως τις 120 δόσεις.

 

β) Για οφειλές από έκτακτη αιτία όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, οι δόσεις θα είναι μέχρι 30. Με τον εξωδικαστικό φτάνουν στις 120 δόσεις.

-Στην ρύθμιση θα μπορούν οι οφειλέτες να εντάξουν και τις οφειλές που έχουν σε άλλες ρυθμίσεις. Ισχύει και για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

-Η ρύθμιση θα χάνεται όταν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις. Στον εξωδικαστικό έχεις δυνατότητα να καθυστερήσεις έως 90 ημέρες.

 

Σε κανένα σημείο δεν προβλέπεται σε αυτή τη διαδικασία ρύθμισης διαγραφή και βασικής οφειλής κεφαλαίου.

 

Η άποψη μας είναι ότι πρόκειται για μια πολύ καλή προσπάθεια ρύθμισης που αφορά κατηγορίες που είτε δεν υπάγονται στον εξωδικαστικό, είτε ακόμα και αν υπάγονται έχουν όφελος να τον αποφύγουν, αφού φαίνεται να είναι πιο εύκολη διαδικασία, αλλά ενδεχομένως με  λιγότερες δυνατότητες.

 

Πολύ σημαντικό είναι ότι ο επιχειρηματικός κόσμος δεν έχει λόγο πλέον να αναμένει και άλλο για να αποφασίσει. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα, τα εργαλεία ποικίλουν και απλά πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο εργαλείο και τον καλύτερο δυνατό χρήστη.

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.