Ξεκινά στις 22/2 η υποβολή αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ “e-λιανικό”

Στις 22/2/2021 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τριάντα μία ημέρες, ήτοι από 22/2/2021 μέχρι και 24/3/2021.

 Στόχος της Δράσης «e-λιανικό»

Στόχος της νέας δράσης είναι να στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους χώρους τους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

 Προϋπολογισμός Δράσης

 • Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 80 εκατ. € και αφορά σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
 • Eπιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) των επιχειρήσεων λιανεμπορίου
 • Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δίναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500 ευρώ.
 • Αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου. 

 Η κατανομή του προϋπολογισμού των 80 εκ στις Περιφέρειες της Ελλάδος είναι η εξής:
• Αν Μακεδονία & Θράκη, Κεν Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα [€ 31.460.375,27]
• Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη [€ 15.515.395,28]
• Αττική [€ 25.042.943,11] Στερεά Ελλάδα [€ 3.542.629,55] Νότιο Αιγαίο [€ 4.438.656,79]

 Βασικές Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Επιχειρήσεων:

 • Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου
 • Να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού) είτε ως κύρια Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα
 • Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες
 • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους (στην έδρα ή και στο υποκατάστημα) για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και έπειτα
 • Να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019 (δεν αφορά σε όσες επιχειρήσεις έχουν συσταθεί πριν την 1/10/2019 – Νεοσύστατες)
 • Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις τύπου franchise, shop in shop, δίκτυα πρακτόρευσης καθώς και όσες ανήκουν στον τομέα καπνού, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και γεωργίας.
 • Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

 Γενικές Παρατηρήσεις

 • Δεν θα απαιτηθεί η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθεί μια επιχείρηση, για να υλοποιηθεί το έργο.
 • Δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας, αλλά συγκριτική αξιολόγηση (λίστα κατάταξης). Η μοριοδότηση θα εξαρτηθεί από την μείωση του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019. (Δίνεται βαρύτητα στις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο βάσει του πόσο μεγάλη είναι η μείωση αυτή του κύκλου εργασιών τους).
 • Όσες επιχειρήσεις έχουν συσταθεί πριν τις 1/10/2019 (Νεοσύστατες), θα έχουν σημαντικό βαθμολογικό προβάδισμα.

Χρονοδιάγραμμα της Δράσης 

 • Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων: Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινάνε στις 22/2/2021 και διαρκούν 31 ημέρες, ήτοι έως τις 24/3/2021.
 • Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών: Όσες δαπάνες υλοποιήθηκαν από 18/3/2020 (και έπειτα) είναι επιλέξιμες.
 • Ημερομηνία Λήξης Επιλέξιμων Δαπανών: Οι δαπάνες δύναται να πραγματοποιηθούν έως και 6 μήνες μετά την Εγκριτική Απόφαση Ένταξης.

Με την BSS στη διαδικασία υποβολής προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με την κάλυψη των αναγκών υποβολής, χρηματοδότησης, λογιστικής αποτύπωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Εγκρισιμότητα 97%
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

 Μαζί στο μέλλον, μαζί στην ανάπτυξη σας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.