Κόκκινα δάνεια – Νέα πρόκληση μετά την αποτυχημένη έως σήμερα διαχείριση.