ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ – ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ