Η στρατηγική της οικονομίας και το νέο πακέτο των € 32 δις.

 

Ιδιαίτερα σημαντική για όλες τις επιχειρήσεις είναι η έγκαιρη ενημέρωση για την στρατηγική της οικονομικής πολιτικής μετά την διαμόρφωση ενός νέου πακέτου από την ΕΕ ύψους € 32 δις.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι οικονομικές προτεραιότητες του σχεδίου περιέχουν, ανάμεσα στα άλλα, την άνοδο των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ, την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και τη μείωση της παραοικονομίας, την επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση, την αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, την προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, την επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων και την υποστήριξη των αδύναμων νοικοκυριών.

 

Οι άξονες

 

Οι καθηγητές της Επιτροπής, κατά τις ίδιες πηγές, προτείνουν στο ενδιάμεσο πόρισμα της δεκαπέντε (15) άξονες αναπτυξιακής πολιτικής και συγκεκριμένα:

 1. Τη μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία.
 2. Τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις και μείωση κόστους ενέργειας στη μεταποίηση.
 3. Την ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια. Κίνητρα για την ενίσχυση της καινοτομίας.
 4. Τη ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους.
 5. Την υποστήριξη των γυναικών ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.
 6. Την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης.
 7. Τη δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, με ανώτατο όριο έκδοσης απόφασης το ένα έτος.
 8. Τη συνέχιση και εμβάθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση.
 9. Τον εκσυγχρονισμό του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της προστασίας των επενδυτών.
 10. Τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.
 11. Την αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση.
 12. Τη σταδιακή μεταφορά πόρων του φόρου ακίνητης περιουσίας σε τοπικό επίπεδο.
 13. Την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.
 14. Στη στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με άμβλυνση του κόστους μετάβασης και στήριξη των τοπικών κοινωνιών κατά την απολιγνιτοποίηση.
 15. Την ανάπτυξη των υποδομών.

 

Η BSS δια μέσου του τμήματος ερευνών της θα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε αυτόν τον σημαντικό τομέα ώστε να σας παρέχει έγκαιρη ενημέρωση.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.