Η στρατηγική της οικονομίας και το νέο πακέτο των € 32 δις.