Η πρόληψη της αφερεγγυότητας και τι θα ισχύσει από 1/5/2020

Η πρόληψη της αφερεγγυότητας είναι ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς που θα μπουν σε ισχύ από 1/5/2020.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία, προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αφερεγγυότητα προχωρώντας στη δημιουργία μηχανισμού που θα  εντοπίζει  και θα προειδοποιεί έγκαιρα τους οφειλέτες για τη πιθανότητα μίας οικονομική δυσχέρειας, ενώ θα ανακοινωθούν και ενδεδειγμένες ενέργειες τις οποίες θα ακολουθεί ο οφειλέτης για να αποφύγει την αφερεγγυότητα, εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους.

Το πλάνο της οδηγίας περιλαμβάνει:

Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, που θα λειτουργεί σε ειδικό ιστότοπο ή ιστοσελίδα, θα ενεργοποιείται από την υπερημερία περί την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και θα ειδοποιεί τον οφειλέτη για την παράληψη αυτών των πληρωμών.

Μηχανισμός αντιμετώπισης μίας μελλοντικής επαπειλούμενης έλλειψης ρευστότητας.

Όταν για παράδειγμα χάνεται μια μεγάλη σύμβαση και κατά συνέπεια βάσει του επιχειρηματικού του πλάνου φρονεί ότι θα έχει πρόβλημα ρευστότητας μετά από έξι μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης θα εντοπίζει τις οικονομικές δυσχέρειές εγκαίρως  προβαίνοντας σε ενδεδειγμένες ενέργειες, αποφεύγοντας έτσι την αφερεγγυότητα.

Στις περιπτώσεις που η βιωσιμότητα της επιχείρησης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, η διαδικασία εκκαθάρισης θα είναι πιο ομαλή και αποδοτική.

Από την πρώτη Μάιου λοιπόν, αναμένουμε σαφείς, επικαιροποιημένες, ευσύνοπτες και εύχρηστες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες προληπτικής αναδιάρθρωσης, καθώς και ένα ή περισσότερα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε να δίνονται κίνητρα στους οφειλέτες που αρχίζουν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες να αντιδρούν εγκαίρως.

Αυτό που μένει να απαντηθεί είναι: Τι θα συμβεί με οφειλές που δημιουργούνται μετά την υποβολή της αίτησης; Τα προληπτικά μέτρα ή τα μέτρα προστασίας θα αφορούν και αυτές τις οφειλές;

 

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.