Η νέα και οριστική μέθοδος – διαδικασία για κάθε ρύθμιση