Η ελληνική «απάντηση» στα μεγάλα προβλήματα των εταιρειών.