Ανάπτυξη για ΟΛΟΥΣ

Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0

Η Ελλάδα εξέρχεται μίας μακράς περιόδου ενδοσκόπησης και δυσκολιών και αποτελεί καθήκον μας να οραματιστούμε με τους πελάτες μας το αναπτυξιακό μέλλον, το οποίο διαγράφεται λαμπρό! Όσες περισσότερες δυσκολίες ξεπεράσαμε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εκτόξευση της ελληνικής οικονομίας.

Στα πλαίσια αυτά βοηθάει πλέον και το νομικό πλαίσιο, ενώ ο νέος αναπτυξιακός ψηφίζεται για να λειτουργήσει ως μοχλός εκτόνωσης.

Καθήκον μας στην BSS να οδηγήσουμε τις εξελίξεις και το εργαλείο αυτό να είναι διαθέσιμο σε όλους!

Ολιστική Προσέγγιση

Μια συνολική διαδικασία

Η BSS προσεγγίζει ολιστικά την επιχειρηματική μονάδα, μέσα από διαδικασίες:

  1. Διαγνωστικού ελέγχου
  2. Aναζήτησης τομέων βελτίωσης & προτάσεων ανάπτυξης
  3. Συμμετοχής σε ομάδες υλοποίησης δράσεων και αναπτυξιακών σχεδίων Μαζί με εσάς για εσάς.

Η Μέθοδός μας είναι

PLAN DO CHECK ACT

Προσδιορίζουμε την κίνηση των αγορών και του κλάδου της επιχείρησης – πελάτη μας, μελετούμε τη θέση της επιχειρηματικής μονάδας μέσα σε αυτή και συμβάλλουμε στην επιλογή των κατάλληλων εκείνων επενδύσεων που θα παράξουν ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, παραγωγικότητα & προσαρμογή σε θέματα περιβάλλοντος και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η BSS μετέχει θεσμικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων, έχει σημαντικότατη εμπειρία στην υποβολή και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, έχει 100% εγκρισιμότητα στις προτάσεις που καταθέτει, διαχειρίζεται ολιστικά τα πλάνα των πελατών της μέσα από τους τομείς φορολογίας, επενδύσεων, αναζήτησης κεφαλαίων και υποβολής αιτήσεων.

ΜΑΖΙ απολαμβάνουμε ένα νέο και υγιές επιχειρηματικό ξεκίνημα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.