Δεδομένου ότι τα κεφάλαια που μπορεί να λάβει η κάθε επιχείρηση υπάγονται στον κανόνα de minimis, επομένως μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 200.000 ευρώ, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να προσέξουν μια σειρά από παράγοντες

Αναμένοντας όλο και περισσότερα προγράμματα, θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, αφού τα κεφάλαια μέσω ΕΣΠΑ είναι αξιοποιήσιμα και απαραίτητα για την ανάπτυξη μας. Σημαντικό ότι έχουν ξεπεραστεί οι παθογένειες του παρελθόντος και πλέον:

 • Οι προϋποθέσεις είναι σαφείς.
 • Τα στοιχεία αξιολόγησης επίσης.
 • Η βαθμολόγηση συγκεκριμένη.
 • Οι χρόνοι υλοποίησης λογικοί.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 1. Επιδοτήσεις από 50-100% ανάλογα με το πρόγραμμα, την περιφέρεια και το αντικείμενο.
 2. Δυνατότητα πραγματοποίησης ακόμη και χωρίς Ίδια Κεφάλαια με χρήση δανεισμού για το υπολειπόμενο ποσό. 
 3. Συγκεκριμένες ημερομηνίες υποβολής και έκδοσης αποτελεσμάτων.

Τι πρέπει να προσέξουμε;

Δεδομένου ότι τα κεφάλαια που μπορεί να λάβει η κάθε επιχείρηση υπάγονται στον κανόνα de minimis, επομένως μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 200.000 ευρώ, θα πρέπει οι επιχειρήσεις:

 • Να επιλέξουν τα πλέον ωφέλιμα για το αντικείμενο τους προγράμματα, ώστε να έχουν το μέγιστο όφελος.
 • Να έρθουν σε επαφή με ένα καλό σύμβουλο για να εξασφαλίσουν συμβουλευτική στην επιλογή προγραμμάτων και μαζί του.
 • Να κάνουν υποβολή χωρίς σφάλματα και χωρίς να παραβλέπουν τα δεδομένα, αφού διακινδυνεύουν να απωλέσουν τα κεφάλαια.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.