Η μέθοδος αυτή ενίσχυσης των ελληνικών επιχειρήσεων, εξελίσσεται σε ένα από τα πλέον ωφέλιμα μέσα υποστήριξης.

Ο πέμπτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα καταβληθεί τον Ιανουάριο. Τα ενισχυόμενα κεφάλαια θα είναι άνω του 1 δις €.

Η καταβολή των ποσών θα γίνει ανάλογα με τον πτώση των πωλήσεων το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020. Το 50% του χορηγούμενου ποσού, δεν επιστρέφεται με την δέσμευση διατήρησης του προσωπικού μέχρι 30.06.2021.

Το συνολικό χορηγούμενο ποσό θα λαμβάνει υπόψη και τα ποσά της ενίσχυσης του τέταρτου κύκλου. Βασική πρόβλεψη η πτώση πωλήσεων κατά τουλάχιστον 20%. Όσες επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να λάβουν ενίσχυση στον τέταρτο κύκλο, επειδή το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου είχαν πτώση πωλήσεων κάτω από 20%, θα δικαιούνται ενίσχυση ανάλογα με την πτώση πωλήσεων Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, εφόσον  σε αυτό το διάστημα η πτώση πωλήσεων τους είναι άνω του 20%.

Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι να λάβουν οι επιχειρήσεις υπόψη τους την εξής παράμετρο:

  • Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Δεκεμβρίου 2020, θα υπολογιστούν ως κύκλος εργασιών του 2020, από πλευράς φόρου εισοδήματος και οικονομικών καταστάσεων.
  • Από πλευράς ΦΠΑ όμως και επομένως και σε σχέση με την επιστρεπτέα προκαταβολή, αν το τιμολόγιο εκδοθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου 2021, θα υπολογιστεί ως Κύκλος Εργασιών του 2021.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4308/2014 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι την 15 μέρα του επόμενου μήνα, από την ημερομηνία που έγινε η πώληση ή παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί κεφάλαια 5,1 δις € και έχουν ωφεληθεί 446.271 φορολογούμενοι.

Η οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών και η υποστήριξη τους σε επίπεδο ενημέρωσης και διαδικασιών είναι ακόμα περισσότερο απαραίτητη.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.