Φορέας Υλοποίησης
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημερομηνία προμήθειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του προς χρηματοδότηση διαθέτουν έναν από τους παρακάτω ΚΑΔ:

 • 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10
 • 56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20
 • 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30.

Επιλέξιμη Δαπάνη

Η δημόσια χρηματοδότηση θα καλύπτει μέρος του κόστους για την απόκτηση θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρική, φυσικού αερίου, πάνελ υπέρυθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομη/μεμονωμένη, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Επιχορηγείται η προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου ή παραχωρημένου με βάση την αίτηση που έχει υποβάλει ο δυνητικός λήπτης της και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων, δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων.

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι τα 60 εκατ. ευρώ, Έως 5.000 ευρώ θα λάβουν οι επιχειρηματίες της εστίασης.

Η Δράση αναμένεται να δημοσιευτεί άμεσα και να περιλαμβάνει δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν 1η Φεβρουαρίου του 2020 και μετά.

Η Business Support Services, έχοντας πολυετή εμπειρία στα συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα αναλαμβάνει :

 • Τη στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση και προετοιμασία του φακέλου υποβολής
 • Την παρακολούθηση κατά την διάρκεια αξιολόγησης και την ενημέρωση επί του αποτελέσματος
 • Την Υποστήριξη καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.