ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ

 

Επανάσταση στις αναδιαρθρώσεις. Νέα ενιαία διαδικασία για κάθε είδους οφειλή, τόσο προληπτικά και σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Λύσεις για κάθε περίπτωση.

Εισηγητής: Ευστάθιος Λιακόπουλος, CEO & Founder της Business  Support  Services  (BSS)

Προπτωχευτικός και πτωχευτικός

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής

Η πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και το προσχέδιο νόμου το οποίο δόθηκε προς διαβούλευση έρχεται να δώσει απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Την ανάγκη αναδιάρθρωσης των οφειλών, ιδιωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων κάθε μορφής. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Έως σήμερα έγιναν μεγάλες προσπάθειες, ο κώδικας δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο προ πτωχευτικός κώδικας. Οι επιμέρους λύσεις, δεν απέφεραν δυστυχώς το αναμενόμενο αποτέλεσμα και η μη αποκατάσταση του προβλήματος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Μέσω της νέας προσπάθειας που ανακοινώθηκε επιδιώκεται μια οριστική και μόνιμη λύση. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ενσωματώνει όλες τις επιμέρους λύσεις και είναι σύμφωνη με την κοινοτική οδηγία: Ενσωματώνει τις διαδικασίες απευθείας ρύθμισης, εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας, σύγχρονος εξωδικαστικός συμβιβασμός, προ πτωχευτική διαδικασία, πτώχευση ιδιωτών, πτώχευση επιχειρήσεων.

Όλα αυτά ακολουθούμενα από τη λεγόμενη δεύτερη ευκαιρία. Για πρώτη φορά στη χώρα μας ακόμη και όσοι επιχειρηματίες οδηγηθούν σε πτώχευση, θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία!

Προ-πτωχευτική και πτωχευτική διαδικασία

Θεματολογία

 • Προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγείανσης
 • Πτώχευση – Όργανα της πτώχευσης
 • Η κήρυξη της πτώχευσης
 • Συνέπειες της πτώχευσης
 • Περάτωση της πτώχευσης
 • Ενημερωτικά περί ποινικών διατάξεων

Διάρκεια

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 12 ώρες.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

 • 350,00€ (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • 250,00€ (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές – σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BSS – TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Επιδότηση ΛΑΕΚ 0,24% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η BSS – TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η BSS – TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

 • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Πολιτική Ακύρωσης

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η BSS – TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της BSS – TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Η Business Support Services (BSS) αποτελεί έναν εξειδικευμένο πάροχο εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα σε θέματα αναδιάρθρωσης οφειλών (και όχι μόνο), καθώς έχει:

 • Εμπειρία από το 2006 στο αντικείμενο
 • Το μεγαλύτερο αριθμό αναδιαρθρώσεων στον εξωδικαστικό
 • Χρηματοδοτήσεις προς διαχείριση άνω των 1,5 δις ετησίως
 • Λογιστικό – νομικό τμήμα και συνεργασία με λογιστές
 • Έτοιμες διαδικασίες αναδιάρθρωσης
 • Άνω των 1.000 μελετών βιωσιμότητας απαραίτητο εργαλείο αναδιάρθρωσης
 • Άριστη σχέση με τους φορείς – Τράπεζες – Υπουργείο – Επιχειρηματικό κόσμο
 • Συνεργασίες με εταιρείες ορκωτών και λογιστές.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.