Γράφει ο Ευστάθιος Λιακόπουλος

Όπως κάθε επανάσταση αποτελεί μια τομή στα δεδομένα. Μια τομή που στόχο έχει να ξεκαθαρίσει το τοπίο των κόκκινων δανείων.

Ο τίτλος νέος πτωχευτικός, μάλλον αδικεί την όλη προσπάθεια, αφού δεν είναι μόνο μια μέθοδος πτώχευσης, αλλά πρωτίστως μια μέθοδος βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που μπορούν να ρυθμίσουν.

Επιτρέπει τη μείωση των οφειλών σε βιώσιμα επίπεδα, αρκεί οι συνολικές οφειλές που απομένουν προς εξόφληση να είναι μεγαλύτερες όσων οι πιστωτές θα έπαιρναν από μια άμεση ρευστοποίηση.

Άρα πρώτος βασικός πυλώνας είναι, η αξία ρευστοποίησης όλων των περιουσιακών δεδομένων, φυσικών η νομικών προσώπων που εμπλέκονται.

Δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η ικανότητα αποπληρωμής.

Επομένως θα πρέπει ο οφειλέτης να μπορεί με ασφάλεια να πείσει ότι μπορεί να εξοφλήσει ποσά μεγαλύτερα της ρευστοποιήσιμης αξίας της περιουσίας.

Η ασφάλεια αυτή και η υπέρβαση του ποσού είναι βασικοί παράγοντες για να πειστεί ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να αποδεχθεί μια πρόταση, αντί να λάβει σχετικά άμεσα την ρευστοποιήσιμη αξία. Αλλιώς απλά θα επιλέξει τα χρήματα, έστω και λιγότερα σήμερα.

Και όσο και αν η ρευστοποιήσιμη αξία είναι μπορεί να προσεγγιστεί αντικειμενικά η ικανότητα αποπληρωμής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από την αξιοπιστία του επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο θα υποβληθεί. Επομένως αναζητήσετε έναν αξιόπιστο σύμβουλο.

Η δε απόφαση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθίσταται στο πεδίο του εξωδικαστικού συμβιβασμού κεντρικός παράγων οποιασδήποτε διευθέτησης. Κατά συνέπεια χρειαζόμαστε υψηλή τεχνογνωσία, αξιοπιστία και συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Βασικό χαρακτηριστικό της νέας προσπάθειας είναι η ταχύτητα και εδώ συνάδει ο τίτλος μας απόλυτο ξεκαθάρισμα. Πλέον δεν νοείται η διαδικασία ως όφελος χρόνου, αφού σε δύο μήνες είτε επιτυγχάνει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είτε αποτυγχάνει.

Σημειώστε ότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός περιλαμβάνει πλέον τις οφειλές μέχρι και την ημερομηνία υποβολής, επιτρέπει διαγραφές ακόμη και βασικής οφειλής και ρύθμιση των οφειλών σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 240 δόσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.