Εξωδικαστικός Συμβιβασμός – Ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του επιχειρήσεων