Νέα Ενιαία Διαδικασία Αναδιάρθρωσης Οφειλών

Αναμενόμενη προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο μέχρι τέλος Απριλίου.

Δεν είναι προσδοκία αλλά δεδομένη μετάβαση σε μια νέα ενιαία διαδικασία αναδιαρθρώσεων.

Στις 20 Ιουνίου 2019 εκδόθηκε, ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Ε.) 2019/1023 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα).

Κεντρική ιδέα:

Η ευρωπαϊκή οδηγία επιδιώκει να άρει εμπόδια και να διασφαλίσει ότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, θα έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά εθνικά πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης τα οποία θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους!

Βασικά σημεία:

 • Εντάσσονται όλα τα είδη των οφειλών.
 • Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά.
 • Πυλώνες η αξία εξασφαλίσεων και η δυνατότητα αποπληρωμής.
 • Απαιτείται επιχειρηματικό σχέδιο – μελέτη βιωσιμότητας.
 • Δίνεται δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας.

Ποιους αφορά;

Οφειλέτες, Δημόσιοι Φορείς, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδιώτες Πιστωτές.

Γιατί με την BSS:

Η Building Solid Success (BSS) αποτελεί έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο σε θέματα αναδιάρθρωσης οφειλών, καθώς έχει:

 • Εμπειρία από το 2002 στο αντικείμενο.
 • Σταθερή παρουσία σε αναδιαρθρώσεις με διάφορες μορφές από το 2002.
 • Το μεγαλύτερο αριθμό πετυχημένων αναδιαρθρώσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
 • Μεγάλη εμπειρία σε προ πτωχευτικό κώδικα.
 • Χρηματοδοτήσεις προς διαχείριση άνω των 1,5 δις ετησίως.
 • Λογιστικό - νομικό τμήμα και συνεργασία με λογιστές.
 • Έτοιμες διαδικασίες αναδιάρθρωσης με δοκιμασμένες λύσεις.
 • Άνω των 1100 μελετών βιωσιμότητας απαραίτητο εργαλείο αναδιάρθρωσης.
 • Άριστη σχέση με τους φορείς - Τράπεζες - Υπουργείο - Επιχειρηματικό κόσμο.
 • Συνεργασίες με εταιρείες ορκωτών και λογιστές.