Η μεγάλη ευκαιρία στην Ελληνική οικονομία για χιλιάδες επιχειρήσεις…

Οι καλύτερες στρατηγικές για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης σου.

Οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν τη μεγάλη ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό» τόσο για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων όσο και για τη ρύθμιση των οφειλών τους έναντι οποιουδήποτε πιστωτή, να ξεπεράσουν την περίοδο δυσχέρειας και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις υγιούς ανάπτυξης.

Eπανάσταση στις Αναδιαρθρώσεις

Έγκαιρα μέτρα στην Ελληνική οικονομία για χιλιάδες επιχειρήσεις…

Ένα από τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεση μας και χρησιμοποιούμε, ώστε οι Ελληνικές Επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις εξελίξεις και στις αλλαγές που συμβαίνουν σήμερα στο οικονομικό περιβάλλον είναι ο νέος Προ πτωχευτικός νόμος, η Δεύτερη ευκαιρία σε Επιχειρήσεις, Νοικοκυριά!

Λάβε έγκαιρα μέτρα εξυγίανσης & ανασυγκρότησης στην επιχείρησή σου

Μόνιμη λύση στην Ελληνική οικονομία για χιλιάδες επιχειρήσεις…

Χρειάζεσαι αναδιάρθρωση υποχρεώσεων για το Δημόσιο, τους Χρηματοπιστωτικούς φορείς, τους Προμηθευτές;

Επικοινώνησε μαζί μας
Επιχείρηση ή Φυσικό πρόσωπο

Νέο ξεκίνημα στην Ελληνική οικονομία για χιλιάδες επιχειρήσεις…

Εμείς στη ΒSS, υποστηρίζουμε επιχειρήσεις ώστε να προληφθεί η μετατροπή των απλών οφειλών τους σε ληξιπρόθεσμες, αναλαμβάνουμε σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Βιωσιμότητας Δανειακών Υποχρεώσεων, χαράζουμε την κατάλληλη στρατηγική σε βάθος χρόνου, αναλαμβάνουμε τις διαπραγματεύσεις με τους διάφορους φορείς, οδηγούμε την επιχείρηση σε υγιή & λειτουργικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Πως μπορεί να γίνει επιτυχής μια δεύτερη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις ώστε να απαλλαγούν από τα χρέη του παρελθόντος και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, ακόμη και με τη συμβολή επενδυτών;

Επικοινωνήστε μαζί μας
Απαλλαγή από
χρέη του παρελθόντος
Νέο Ξεκίνημα

Τα οφέλη στην Ελληνική οικονομία για χιλιάδες επιχειρήσεις…

Ο ρόλος μας ως Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων είναι να βρισκόμαστε  δίπλα στις επιχειρήσεις, στη κοινωνία, ώστε να κατανοούμε, να αναλύουμε τις ποικίλες παραμέτρους σε μια οικονομική τους δυσκολία και ουσιαστικά να τους παρέχουμε την λύση μέσα από την Προσωπική Οικονομική Συμβουλή. Γιατί η συμβουλή δεν έχει έννοια αν δεν συνοδεύεται από την λύση για μια προοπτική που θα μας οδηγήσει μαζί στο μέλλον!

Επικοινώνησε μαζί μας
Μαζί στο μέλλον

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.