Προληπτική Αναδιάρθρωση από 1η Μαΐου 2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να απαλλάξει τους τίμιους αφερέγγυους επιχειρηματίες από τα χρέη τους και να βάλει τέλος στον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας, αποφάσισε να προχωρήσει στη συντόμευση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, προσαρμόζοντας και ενοποιώντας τα σημερινά εργαλεία, το περιεχόμενο των οποίων (όπως το γνωρίζουμε σήμερα) θα πάψει να ισχύει στα τέλη Απριλίου.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών και πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων, θα καταργήσει και θα ενσωματώσει όλα τα εργαλεία ρύθμισης οφειλών που ισχύουν σήμερα και αφορούν σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, στη προστασία 1ης κατοικίας και τον εξωδικαστικό μηχανισμό, σε μια ενιαία διαδικασία.

Κεντρική ιδέα

Η ευρωπαϊκή οδηγία επιδιώκει να άρει εμπόδια και να διασφαλίσει ότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, θα έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά εθνικά πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης τα οποία θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους!

Βασικά σημεία:

 • Εντάσσονται όλα τα είδη των οφειλών.
 • Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά.
 • Πυλώνες η αξία εξασφαλίσεων και η δυνατότητα αποπληρωμής.
 • Απαιτείται επιχειρηματικό σχέδιο – μελέτη βιωσιμότητας.
 • Δίνεται δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας.

Ποιους αφορά;

Οφειλέτες, Δημόσιοι Φορείς, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδιώτες Πιστωτές.

Δοκιμασία βιωσιμότητας ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στη διαδικασία προληπτικής αναδιάρθρωσης

Από 1/5/2020 οι οφειλέτες θα έχουν το δικαίωμα να αποδείξουν την βιωσιμότητας τους. Η δοκιμασία αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στη διαδικασία προληπτικής αναδιάρθρωσης ενώ κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός ειδικού επαγγελματία με σκοπό να συνδράμει στη διαπραγμάτευση και την κατάρτιση σχεδίου αναδιάρθρωσης, όταν η δικαστική ή διοικητική αρχή χορηγεί στον οφειλέτη γενική αναστολή των ατομικών διώξεων.

Διαχείριση διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής από τα χρέη

Βάση της ευρωπαϊκής οδηγίας, οι ειδικοί σε θέματα αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής από τα χρέη είναι μείζονος σημασίας, να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι.

Γιατί με την BSS

Η Building Solid Success (BSS) αποτελεί έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο σε θέματα αναδιάρθρωσης οφειλών, καθώς έχει:

 • Εμπειρία από το 2002 στο αντικείμενο.
 • Σταθερή παρουσία σε αναδιαρθρώσεις με διάφορες μορφές από το 2002.
 • Το μεγαλύτερο αριθμό πετυχημένων αναδιαρθρώσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
 • Μεγάλη εμπειρία σε προ πτωχευτικό κώδικα.
 • Χρηματοδοτήσεις προς διαχείριση άνω των 1,5 δις ετησίως.
 • Λογιστικό – νομικό τμήμα και συνεργασία με λογιστές.
 • Έτοιμες διαδικασίες αναδιάρθρωσης με δοκιμασμένες λύσεις.
 • Άνω των 1100 μελετών βιωσιμότητας απαραίτητο εργαλείο αναδιάρθρωσης.
 • Άριστη σχέση με τους φορείς – Τράπεζες – Υπουργείο – Επιχειρηματικό κόσμο.
 • Συνεργασίες με εταιρείες ορκωτών και λογιστές.

Η συντόμευση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερα ποσοστά ανάκτησης για τους πιστωτές και τις επιχειρήσεις τους, καθώς όπως έχει αποδειχθεί η πάροδος του χρόνου επιφέρει μόνο περαιτέρω μείωση αξίας εις βάρος του οφειλέτη ή της επιχείρησης του.

Οι στόχοι της Business Support Services (BSS) είναι να εξασφαλίσει στους πελάτες της

Νέα χρηματοδότηση

η οποία προβλέπεται να περιλαμβάνει την παροχή σε χρήμα ή την τριτεγγύηση και την προμήθεια αποθεμάτων, εμπορευμάτων, πρώτων υλών και βασικών υπηρεσιών, για παράδειγμα μέσω της χορήγησης στον οφειλέτη μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής.

Δεύτερη ευκαιρία

η οποία θα συμπεριλαμβάνει την πλήρη απαλλαγή από τα χρέη

Επικοινωνήστε μαζί μας