Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά

 

Ανακοινώθηκε η δράση για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για το Δήμο του Πειραιά, που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, με πόρους από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής του ΕΣΠΑ.

Η δράση έρχεται προκειμένου να διοχετεύσει ρευστότητα στην αγορά και στην επιχειρηματικότητα, ώστε να μετριαστούν όλες αυτές οι συνέπειες της πανδημίας με τη μείωση των εισοδημάτων των επιχειρήσεων.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500€ και μέγιστο τα 20.000€.

 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, οι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Αττικής, Δήμο Πειραιά.

 

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, για την άμεση υποβολή της αίτησής σας.

Με την BSS στη διαδικασία υποβολής της χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με την κάλυψη των αναγκών υποβολής, χρηματοδότησης, λογιστικής αποτύπωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Εγκρισιμότητα 97%
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε εδώ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.