Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: Εκ νέου άνοιγμα των καθεστώτων ενίσχυσης

“Γενικής Επιχειρηματικότητας” & “Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων”

Tα αρμόδια Υπουργεία συνυπέγραψαν την απόφαση καθορισμού των ποσών ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα

 • «Γενική Επιχειρηματικότητα» &
 • «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για το έτος 2021.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 520.000.000€ για:

 • την επιχορήγηση,
 • την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και
 • την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

και των δύο καθεστώτων ενίσχυσης, το οποίο θα καλυφθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής ορίζεται:

 • Για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας στα 280.000.000€.
 • Για το καθεστώς της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στα 5.000.000€.

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, για την άμεση ενημέρωση και των δύο προγραμμάτων.

 Με την BSS στη διαδικασία υποβολής χρηματοδότησης μέσω Αναπτυξιακού νόμου, έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση στις επενδυτικές σας ανάγκες
 • Τεράστια εμπειρία υλοποίησης σε έργα μέσω Αναπτυξιακού νόμου
 • Στρατηγική
 • Τεχνογνωσία
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε εδώ

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.