Είδη χρηματοδότησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την επίδραση του Κορονοιού

 

Τι θα συμβεί με τα υπάρχοντα δάνεια;

 

 • Επιδότηση επιτοκίου 100% για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο για όλα τα επιχειρηματικά δάνεια επιχειρήσεων.
 • Παράταση κεφαλαιακών καταβολών μέχρι το τέλος του έτους κατόπιν αιτημάτων. Ενδέχεται να γίνεται και αυτοματοποιημένα με βάσει κάποια κριτήρια.

 

Τι νέα δάνεια αναμένονται;

 

 • Δάνεια με τη μορφή COSME. Με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 80%. Αυτή τη μορφή του δανείου για ΚΚ, θα μπορούν να την λαμβάνουν μόνο όσες επιχειρήσεις ήταν ενήμερες την 31/12/2019.

 

Πως θα προσδιορίζεται το ύψος του κεφαλαίου που θα δικαιούται κάθε επιχείρηση;

 

Κριτήρια για το ύψος θα είναι:

 

 • Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης όπως διαμορφώθηκε στο τέλος του 2019.
 • Το 25% των πωλήσεων της επιχείρησης.

 

Μπορούν αυτά τα κριτήρια να ξεπερνιούνται;

 

Ναι εφόσον τεκμηριώνεται μεγαλύτερη ανάγκη κάθε επιχείρησης.

 

Ποια θα είναι η μορφή των δανείων;

 

 • Δάνεια τακτής λήξης με διάρκεια έως πέντε έτη.
 • Δάνεια ΑΑΛ με balloon payment στην τριετία.

 

Τα δάνεια θα δίνονται χωρίς περαιτέρω κριτήρια;

 

Όχι. Θα δίνονται με βάσει τραπεζικά κριτήρια διαχείρισης κινδύνων και σύμφωνα με την πιστοληπτική διαβάθμιση κάθε επιχείρησης.

 

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.