Τι θα συμβεί με τα υπάρχοντα δάνεια;

 

 • Επιδότηση επιτοκίου 100% για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο για όλα τα επιχειρηματικά δάνεια επιχειρήσεων.
 • Παράταση κεφαλαιακών καταβολών μέχρι το τέλος του έτους κατόπιν αιτημάτων. Ενδέχεται να γίνεται και αυτοματοποιημένα με βάσει κάποια κριτήρια.

 

Τι νέα δάνεια αναμένονται;

 

 • Δάνεια με τη μορφή COSME. Με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 80%. Αυτή τη μορφή του δανείου για ΚΚ, θα μπορούν να την λαμβάνουν μόνο όσες επιχειρήσεις ήταν ενήμερες την 31/12/2019.
 • Δάνειο μέσω της αναπτυξιακής Τράπεζας: ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Επιχειρηματική χρηματοδότηση που διαχωρίζονται σε δύο είδη:

 

 1. Δάνειο επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού από € 10.000 – € 500.000 με διάρκεια έως 60 μήνες και περίοδο χάριτος 6 μηνών.
 2. Δάνειο από € 25.000 – € 1.500.000,00, διάρκεια 5 έως 10 έτη με περίοδο χάριτος 2 έτη.

 

Πως θα προσδιορίζεται το ύψος του κεφαλαίου που θα δικαιούται κάθε επιχείρηση;

Κριτήρια για το ύψος των δανείων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στο 80%, θα είναι:

 • Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης όπως διαμορφώθηκε στο τέλος του 2019.
 • Το 25% των πωλήσεων της επιχείρησης.

 

Μπορούν αυτά τα κριτήρια να ξεπερνιούνται;

Ναι εφόσον τεκμηριώνεται μεγαλύτερη ανάγκη κάθε επιχείρησης.

 

Ποια θα είναι η μορφή των δανείων με την εγγύηση στο 80%;

 • Δάνεια τακτής λήξης με διάρκεια έως πέντε έτη.
 • Δάνεια ΑΑΛ με balloon payment στην τριετία.

 

Τα δάνεια θα δίνονται χωρίς περαιτέρω κριτήρια;

Όχι. Θα δίνονται με βάσει τραπεζικά κριτήρια διαχείρισης κινδύνων και σύμφωνα με την πιστοληπτική διαβάθμιση κάθε επιχείρησης.

 

Η BSS, διαχειριζόμενη χρηματοδοτήσεις άνω των 2 δις ετησίως έχει τη γνώση των δανείων που υπάρχουν και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων. Με αυτό τον τρόπο μεγιστοποιεί την πιθανότητα έγκρισης.

 

Μη ρισκάρετε! Επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.