Η δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» παρέχει χρηματοδότηση για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοση των επιχειρήσεων.

Η δράση στοχεύει:

 • στη διείσδυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ
 • στην επιτυχή τουλάχιστον 25% κάλυψη των ετήσιων (θερμικών και ηλεκτρικών) ενεργειακών αναγκών
 • ώστε οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν τα μέγιστα οικονομικά οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας

Ποιους αφορά:

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

 • υφιστάμενες πολύ μικρές
 • μικρές επιχειρήσεις
 • μεσαίες και
 • μεγάλες επιχειρήσεις

Ύψος επιδότησης

 • Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 20.000€ έως 600.000€ ανά αίτηση
 • Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 35% έως και 80% και αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους

Δαπάνες που επιδοτούνται

 1. Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιριακών υποδομών
 2. Ενεργειακή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας
 3. Υποστηρικτικές δράσεις όπως:
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου

 Εμείς στη BSS μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη λύση ενεργειακής αναβάθμισης

 • Οικονομοτεχνική Μελέτη τεχνικής εταιρείας
 • Ενεργειακό Πιστοποιητικό
 • Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
 • Το σύμβουλο έργου, που θα ετοιμάσει τον φάκελο του έργου και των σχετικών ενεργειακών πιστοποιητικών, όπως επίσης τις βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στον υπό κατάρτιση Οδηγό του νέου προγράμματος για την ενεργειακή εξοικονόμηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.