Διαχείριση κρίσης ή κρίση της διαχείρισης;

Διαχείριση κρίσης ή κρίση της διαχείρισης;

Η ελληνική επιχειρηματικότητα, δέχεται το τελευταίο διάστημα ένα ακόμη πλήγμα.

Έχοντας περάσει μια αρκετά δύσκολη δεκαετία, αυτό το οποίο ανέμενε είναι μια καλύτερη προοπτική.

Η αίσθηση αυτή ανετράπει βιαίως από ένα πρωτοφανές παγκόσμιο γεγονός την πανδημία COVID 19.

Κάποιος κάποτε είπε «Αν αποτύχεις να σχεδιάσεις, τότε σχεδιάζεις να αποτύχεις», με βάση αυτό το ρητό, απαιτούνται γρήγορες και σοβαρές κινήσεις με πρώτη τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης σας, ώστε να αντιμετωπισθούν οι ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Ο COVID – 19 είναι ο εχθρός που υποτιμήθηκε παγκοσμίως και που θα επιφέρει ολέθρια αποτελέσματα σε όσους συνεχίσουν να τον υποτιμούν, καθώς με μαθηματική ακρίβεια οδηγούμαστε σε ένα παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο χειρότερο από αυτόν του 2008.

Σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς, οι οποίες διαμορφώνονται πάντα σε περιόδους κρίσεως και δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, πιστεύουμε ότι η επιχείρησή σας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται μετά την λήξη του «συναγερμού» που έχει επιβληθεί σε όλη την υφήλιο.

Το ερώτημα που τίθεται είναι «Πόσο έτοιμοι είμαστε, ώστε μέσα από μια κρίση να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται».

Οφείλουμε να διαμορφώσουμε μια ομάδα διαχείρισης κρίσης αξιοποιώντας εξειδικευμένους συμβούλους για να έχουμε έγκαιρα ορθές αποφάσεις σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Σε αυτή την προσπάθεια τα στελέχη της «Business Support Services» θα είναι δίπλα σας όπως είναι πάντοτε στις δύσκολες στιγμές.

Η κανονικότητα θα επιστρέψει και τότε θα πρέπει γλείφοντας τις πληγές μας να οδηγηθούμε σε ένα καλύτερο μέλλον.

Με εκτίμηση

Ευστάθιος Λιακόπουλος
CEO BSS
parallax background

Ποιες οι κεντρικές κατευθύνσεις διαχείρισης κρίσης;

Τι πρέπει να κάνω με τις αγορές μου;

Περιορίστε τις σε εκείνες που αν δεν γίνουν θα κλείσετε και σε εκείνες που θα καταλήξουν σε άμεσες πωλήσεις μετρητοίς. Τα αποθέματα - stock είναι πολυτέλεια εκτός εξαιρέσεων. Φροντίστε να αναζητήσετε εναλλακτικές αγορών σε χώρες που δεν έχει μεγάλη επέκταση ο ιός.

Τι πρέπει να κάνω με τα αποθέματα:

Πρέπει να δουλέψετε με αποθέματα άμυνας. Εξασφαλίστε τις πηγές αγοράς όπως αναφέρουμε ανωτέρω και μην αποθεματοποιείτε μεγάλες ποσότητες.
Εξαιρέσεις αποτελούν οι συνθήκες πώλησης σε πελάτες με αυξημένη ζήτηση – βλέπε υπεραγορές και η ύπαρξη πλεονάζουσας ρευστότητας, όπου το απόθεμα όταν θα εκκινήσει η αγορά θα οδηγήσει σε κέρδη.

Πως να διαχειριστώ τις δαπάνες μου;

Ανάλογα με το έσοδο. Δεν πρέπει να ξεπερνούν το έσοδο. Επομένως μειώστε τις στις απολύτως απαραίτητες.

Θα συνεχίσω να κάνω κανονικά τις πληρωμές:

Διαμορφώστε μοντέλο προτεραιοποίησης και ελέγχου πληρωμών.

Με τι όρους θα συνεχίσω να τιμολογώ;

Προσαρμογή της πίστωσης στα νέα δεδομένα με κυριαρχία των μετρητών. Ασφαλώς και θα πρέπει να συμβουλεύεστε την ρευστότητα και την αξιολόγηση του πελάτη αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Πως να αξιοποιήσω τα όρια δανείων:

Εξαντλήστε τα. Δε ξέρουμε το βάθος του προβλήματος και σίγουρα η ρευστότητα είναι ο πρωτεύον στόχος ασχέτως του επιτοκιακού κόστους για το άμεσο διάστημα.

Πως να λειτουργήσω με τις οφειλές έναντι του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων;

Διεκδικήστε κάθε πρόγραμμα ενίσχυσης, αναστολής καταβολών ή έκπτωσης έγκαιρης πληρωμής ανάλογα με την ρευστότητα.
Εξετάστε την δυνατότητα πληρωμής αν έχετε μεγάλη ρευστότητα για να επωφεληθείτε της εκπτώσεως.

Ποια τα εργαλεία σε σχέση με το προσωπικό μου;

Διαχειριστείτε το ανάλογα με τις ανάγκες σας και το μέγεθος του προβλήματος. Υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία. Δώστε έμφαση στους κανόνες HR και στην διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας. Πρέπει να πετύχετε μείωση κόστους διατηρώντας τον εργασιακό κορμό απαραίτητο όταν ξεπεραστεί η κρίση.

Ποια η ιδανική πολιτική με τους προμηθευτές;

Ελάτε σε ομαλή συνεννόηση μαζί τους. Οι προμηθευτές μας είναι συνεργάτες μας, τώρα και στο μέλλον. Διατηρούμε τα όρια και έχουμε σταθερή συνεννόηση μαζί τους σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Είχα κάποιες επενδύσεις στα σκαριά. Τι κάνω;

Τις αναστέλλετε μέχρι να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο.

Πως πρέπει να λειτουργήσει η Χρηματοοικονομική μου διοίκηση;

Επανδρώστε την με έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη στη διαχείριση κρίσεως. Προϋπολογίστε τα κονδύλια και τις χρηματοροές σας σε ακραία σενάρια μεγάλης μείωσης πωλήσεων. Αναζητήστε πωλήσεις όπου είναι πιο έντονες (π.χ., supermarkets- e shop).

Υπό την αιγίδα της ομάδας advisory της “Business Support Services”.

parallax background
parallax background

Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων ανά κατηγορία:

Α: Επιχειρήσεις, με αναστολή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή που πλήττονται σημαντικά (εντασσόμενος ΚΑΔ):

Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να είναι ο κύριος ΚΑΔ ή/και ο δευτερεύων εφόσον σε αυτόν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων.

 • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.
 • Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
 • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
 • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.
 • Η διάταξη της περ. α) της υποπαρ. 2Α εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.
 • Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή.
 • Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της αναστολής σύμβασης εργασίας, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού(€ 800 έως 30.04.2020).
 • Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.
 • Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
 • Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.
 • Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Παρατείνονται μέχρι και την 31.08.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΥΟ οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή που λήγουν ή έληξαν από 11.03.2020 μέχρι και την 30.04.2020.
 • Αναστέλλεται μέχρι και την 31.08.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.03.2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή των ανωτέρω επιχειρήσεων.
 • Στο διάστημα αυτό δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.
parallax background
parallax background

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους:

 • Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου.
 • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.
 • Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.
 • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
 • Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι - εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
 • Σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα

Δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού σε επιχείρηση ιδίου ομίλου:

 • Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.
 • Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1 υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.

Β. Για όλες τις επιχειρήσεις ακόμη και για όσες δεν είναι στους πληττόμενους ΚΑΔ

Καθεστώς ασφαλούς λειτουργίας:

 • Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα.

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

parallax background
parallax background

Γ. Ελεύθερος επαγγελματίας

Αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Ενδεχομένως να λάβουν κάποιο επίδομα, οι κατηγορίες μηχανικών, δικηγόρων ιατρών το ποσό των € 800,00.

Δ. Εργαζόμενος:

 • Για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
 • Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού (€ 800,00 έως 30.04.2020).
 • Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.
 • Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Ε. Άνεργος

Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων- ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2020.

Υπό την αιγίδα, της ομάδας αναλυτών και λογιστικής της «Business Support Services».

Διαχείριση μεταχρονολογημένων επιταγών

Ένα από τα πλέον σύνθετα προβλήματα στην κρίση είναι η εξέλιξη τω μεταχρονολογημένων επιταγών. Πλήθος επιχειρήσεων βρέθηκαν να μην λειτουργούν καθόλου ή να λειτουργούν με μεγάλη μείωση πωλήσεων.

Αυτό μάλιστα ήταν εκτός κάθε πρόβλεψης ακόμη και της ισχυρότερης διοικητικής ομάδας, επομένως κάτι έκτακτο και χωρίς διαχειριστική ευθύνη.

Οι εισροές πλέον είναι μηδενικές και η δυνατότητα εξόφλησης τους μηδενική. Εξ αρχής επισημάναμε την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων στον τομέα αυτό και πράγματι υπήρξε σχετική απόφαση την 27η Μαρτίου.

 • Το βασικό στοιχείο των σχετικών ρυθμίσεων είναι η αναστολή των επιταγών που αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο), κατά 75 ημέρες. Οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν ως ακολούθως:

  Από την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και μέχρι την 31η Μαΐου 2020 για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή ή πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19, με βάση τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης εκάστου αξιογράφου. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις για τις οποίες θα ανασταλεί η δραστηριότητά τους ή θα περιληφθούν στις δραστικά πληττόμενες επιχειρήσεις κατά το μήνα Απρίλιο του 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Το μέτρο ισχύει για όλα τα αξιόγραφα που θα προσκομιστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στις τράπεζες εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μέσω ειδικής εφαρμογής της Τειρεσίας Α.Ε., ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση περιλαμβάνεται σήμερα στις πληττόμενες ή θα περιληφθεί σ’ αυτές στο μέλλον.

 • Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά (οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με βάση μόνο τον ΑΦΜ τους), στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν αν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο θα προβλεφθούν με υπουργική απόφαση.
parallax background
parallax background

Διαχείριση τραπεζικών σχέσεων

Συνηθίζουμε να λέμε ότι σημαντικός παράγων βιωσιμότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων είναι η καλή συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα. Συνήθως απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη – σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν άμεση επαφή με τα ιδρύματα, μαθαίνουν γρήγορα τα προϊόντα τα οποία πρόκειται να εισρεύσουν στην αγορά, τους όρους και τις προϋποθέσεις τους και έτσι μεγιστοποιείται η πιθανότητα λήψης αυτών από τους πελάτες τους.

Παράλληλα γνωρίζοντας την κουλτούρα των πιστωτικών ιδρυμάτων, δύνανται να συμπληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο τα αντίστοιχα έντυπα και να διαμορφώσουν το κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο.

 • Τι κάνω σε αυτή τη συγκυρία με τις υποχρεώσεις μου για καταβολή κεφαλαίου;

Αιτηθείτε παράταση των κεφαλαιακών καταβολών εφόσον είστε επιχείρηση που είναι σε αναστολή λειτουργίας ή δραστηριοποιήστε σε αντικείμενα που έχουν πληγεί. Η παράταση είναι έως τέλος Σεπτεμβρίου και μάλλον έως τέλος Δεκεμβρίου.Μισθωτοί σας μπορούν να αιτηθούν παράταση δόσεων σε στεγαστικά α κατοικίας.

 • Τι κάνω αν παρόλα τα μέτρα έχω πρόβλημα ρευστότητας και χρειάζομαι χρηματοδότηση;

Κινείστε άμεσα και μελετάτε κάθε νέο εργαλείο το οποίο θα εξαγγελθεί. Αξιοποιήστε εξειδικευμένα στελέχη για να μπορέσουν να στηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο ένα αίτημα. Αναμένεται πλήθος αιτημάτων και ασφαλώς τα κεφάλαια δεν θα είναι αρκετά για όλους.

Αναμένονται:

 • Δάνεια με τη μορφή COSME με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στο 80%.
 • Δάνεια ΤΕΠΙΧ: 60% διαμόρφωση ύψους επιτοκίου από την τράπεζα και 40% επιδότηση ύψους επιτοκίου από το δημόσιο. Ποσά έως € 400.000,00. Για τα πρώτα δύο έτη το Επιτοκιακό κόστος θα καλύπτεται από το δημόσιο.

Σημειώνεται ασφαλώς ότι στα πιστωτικά ιδρύματα δεν δύναται να απευθυνθούν μόνο οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στα μέτρα, αλλά κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες της.

Ορισμένες όπως για παράδειγμα στον κλάδο των τροφίμων επειδή έχοντας αύξηση πωλήσεων, θα έχουν ανάγκη αυξημένων ορίων. Ακόμα και αυτές πρέπει να αιτηθούν αύξηση ορίων.

Δικαίωμα σε χρηματοδοτήσεις θα έχουν μόνο οι πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις;

Κάθε επιχείρηση δύναται να απευθύνεται για την έκδοση χρηματοδοτήσεων. Σίγουρα απαιτείται να ενισχυθούν και οι επιχειρήσεις που δεν είναι σε καμία κατηγορία (αναστολή λειτουργίας – πληττόμενο ΚΑΔ), αλλά έχουν πρόβλημα μείωσης πωλήσεων. Αυτές έχουν μάλλον μεγαλύτερη ανάγκη από όλες, αφού δε θα έχουν την προστατευτική ομπρέλα του δημοσίου.

Η επιχείρηση μας διαχειριζόμενη κάθε έτος χρηματοδοτήσεις σχεδόν 2 δις € έχει απόλυτη τεχνογνωσία και δύναται να σας υποστηρίξει με τον καλύτερο τρόπο τόσο στην προετοιμασία του φακέλου αιτήματος όσο και στην διαπραγμάτευση αυτού.

Υπάρχει ιδανικός τρόπος χειρισμού της κρίσης.

Ασφαλώς και υπάρχει. Εξάλλου όσο μεγαλύτερο είναι ένα πρόβλημα και όσο περισσότερους πλήττει τόσο πιο καίρια σημασία έχει η εύστοχη διαχείριση.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός εύστοχου τρόπου αντίδρασης;

Ξεκινάμε από την οργάνωση. Φτιάξτε μια δομή διαχείρισης. Με έμπειρα εξειδικευμένα στελέχη.
Απαιτείται νηφαλιότητα, ψυχραιμία, ταχύτητα και ευστοχία. Βασικός συνεκτικός κρίκος η ομαδική δουλειά.

Θα χρειαστώ και κάποια εξωτερική υποστήριξη;

Ασφαλώς. Υπάρχουν αξιόλογοι σύμβουλοι – εταιρείες συμβούλων, με μεγάλη εμπειρία πάνω στα θέματα του crisis management. Αν και τώρα δε τους αξιοποιήσουμε πότε θα το κάνουμε;
Απαιτείται άμεση επάνδρωση της ομάδας μας.

parallax background
parallax background

«Ότι και να κάνω, δύσκολα θα τα καταφέρω».

Σφάλμα. Πρέπει να καταφέρετε να φτάσετε την επιχείρηση έξω από αυτή την καταιγίδα. Ακόμη και στις συνθετότερες των συνθηκών αμέσως μετά, θα προκύψουν λύσεις μέσω της αναδιοργάνωσης – αναδιάρθρωσης.

Όταν όλα θα έχουν τελειώσει και εφόσον οι πληγές που θα μας έχει αφήσει η κατάσταση είναι μεγάλες και δεν δύναμαι να ανταποκριθώ υπό φυσιολογικές συνθήκες τι μπορώ να κάνω;

Υπάρχουν εργαλεία αναδιάρθρωσης οφειλών ώστε τα επίπεδα και οι δόσεις εξυπηρέτησης τους να είναι βιώσιμα.
Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα πάρει παράταση. Μπορείτε να τον αξιοποιήσετε.
Επίσης με το πέρας της λήξεως του θα έχει διαμορφωθεί η ελληνική εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2019/1023 για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τη β ευκαιρία για τους επιχειρηματίες.

Τι θα είναι αυτή η νέα διαδικασία;

Ουσιαστικά θα διαμορφωθεί ΕΝΑΣ μηχανισμός ενιαίος που θα καλύπτει νόμο Κατσέλη, εξωδικαστικό - προ πτωχευτική διαδικασία - πτώχευση και β ευκαιρία.

Θα μπορώ να προσαρμόζω τις οφειλές μου σε χαμηλότερα επίπεδα με βάσει αυτή τη διαδικασία;

Ναι προβλέπεται υπό όρους αυτή η δυνατότητα. Μπορείτε σε συνεννόηση με τους πιστωτές να πετύχετε εκείνο το ύψος των οφειλών, με εκείνους τους όρους που θα σας κάνει ικανούς να αποπληρώσετε.

Με το δημόσιο τι θα προβλέπεται σε αυτή τη διαδικασία;

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας σε βάθος χρόνου με διαγραφές, ανάλογα με τα δεδομένα σας και να είναι μια δόση στην οποία να μπορείτε να ανταποκριθείτε.

Ποιους αφορά αυτή η διαδικασία;

Επιχειρηματίες, ελευθέρους επαγγελματίας και φυσικά πρόσωπα. Όχι μόνο αυτούς που έχουν ήδη πρόβλημα ΑΛΛΑ και όσους θέλουν να προλάβουν μελλοντικό πρόβλημα. Άρα το 75% περίπου των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδίως μετά και από αυτή την κρίση.

Η BSS έχει αναπτύξει εξειδικευμένο τομέα αναδιαρθρώσεων.
Η BSS έχει:

 • Εμπειρία από το 2006 στο αντικείμενο.
 • Το μεγαλύτερο αριθμό αναδιαρθρώσεων στον εξωδικαστικό.
 • Προς διαχείριση άνω των 1,5 δις χρηματοδοτήσεων.
 • Λογιστικό - νομικό τμήμα και συνεργασία με λογιστές.
 • Έτοιμες διαδικασίες αναδιάρθρωσης.
 • Άνω των 1200 μελετών βιωσιμότητας απαραίτητο εργαλείο αναδιάρθρωσης.
 • Άριστη σχέση με τους φορείς - Τράπεζες - Υπουργείο - Επιχειρηματικό κόσμο.
 • Συνεργασίες με εταιρείες ορκωτών και λογιστές.

Η μελέτη βιωσιμότητας είναι σημαντικό εργαλείο. Η εμπειρία μας και τα θετικά μας αποτελέσματα στον τομέα αυτό αποτελούν εχέγγυο επιτυχίας.


parallax background
 • Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην Θεσσαλονίκη είχε μεγάλο πρόβλημα με οφειλές σε πιστωτικό ίδρυμα καθυστερημένα επι διετία. Η επιχείρηση είχε παράλληλα οφειλές στο δημόσιο ύψους € 210.000,00 και επομένως δεν είχε ενημερότητες. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την χρηματοδότηση από την Τράπεζα των οφειλών του στο δημόσιο, ώστε να μπορέσει να γίνει εθελοντική παραχώρηση ακινήτων για εξόφληση των οφειλών. Οι αξίες των εξασφαλίσεων ήταν κατά 37% χαμηλότερες τρων οφειλών ενώ απαιτήθηκε για να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία η χρηματοδότηση από την τράπεζα οφειλών σε δημόσιο ύψους € 210.000,00.
 • Σημαντική επιτυχία: Επίτευξη ρύθμισης για δάνειο € 93.000, με μείωση επιτοκίου από 14% σε 3,6% και διάρκεια 120 μηνών. Συνολικό όφελος για τον πελάτη μας € 88.000.