«Γέφυρα 2»: Τι έχουν λαμβάνειν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις ως επιδότηση δανείων

Στις 31 Μαΐου πρόκειται να λάβουν τις πρώτες κρατικές επιδοτήσεις από το πρόγραμμα «Γέφυρα 2», ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να μπουν κάτω από τη «Γέφυρα 2», που στήνει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να έχουν την αρωγή του κράτους στην εξυπηρέτηση των δανείων τους ως το τέλος του χρόνου.

Η καταβολή της επιδότησης θα ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης, ενώ η καταβολή της πρώτης δόσης θα διενεργηθεί στις 31 Μαΐου και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου.

Βασική προϋπόθεση για την επιδότηση των δανείων- είτε «πράσινων» είτε «κόκκινων»- είναι οι επιχειρήσεις αυτές να είχαν πτώση τζίρου τουλάχιστον 20% το 2020, κάτι που διευρύνει πολύ την περίμετρο της ρύθμισης αν ανατρέξει στους κλαδικούς δείκτες του λιανεμπορίου, της εστίασης, των καταλυμάτων κ.λπ. Το γεγονός, δε, ότι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια δεν είναι χαμηλά, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα 300 εκατ. ευρώ του προγράμματος θα εξαντληθούν.

Η σχετική διάταξη θα ψηφιστεί πριν από το τέλος του μήνα κι αμέσως θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα «κλειδώνει» η επιδότηση για 8 μήνες και σε ποσοστό ως 90% για τα ενήμερα δάνεια και ως 80% για τα «κόκκινα». Τα ποσοστά επιδότησης θα απομειώνονται- όπως ισχύει και στο «Γέφυρα 1» για την α’ κατοικία- και μετά το πρώτο τρίμηνο θα διαμορφώνονται σε 80% και 70% αντιστοίχως, ενώ για το τελευταίο δίμηνο της επιδότησης θα υποχωρούν σε 70% για τα ενήμερα και σε 60% για τα «κόκκινα».

Τα 5 βήματα αίτησης για την επιδότηση δανείου. Η διαδικασία θα είναι απλή, πλήρως ηλεκτρονική και θα ολοκληρώνεται σε 5 βήματα:

Στο 1ο Βήμα η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών

Στο 2ο Βήμα γίνεται ο έλεγχος επιλεξιμότητας, κατά τον οποίο διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Στο στάδιο αυτό αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και των τραπεζών ή των διαχειριστών δανείων.
Στο 3ο Βήμα εγκρίνεται η κρατική επιδότηση ηλεκτρονικά. Δηλαδή, εκδίδεται μια Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ο οφειλέτης ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα – email, ώστε να το γνωρίζει.

Στο 4ο Βήμα γίνεται η συνεννόηση του οφειλέτη με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων, με σκοπό να ρυθμίσει το μη εξυπηρετούμενο δάνειο.

Στο 5ο και τελευταίο Βήμα καταβάλλεται στον οφειλέτη η κρατική επιδότηση. Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης.

Η καταβολή της 1ης δόσης θα διενεργηθεί στις 31 Μαΐου και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου. Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό του, το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου, και εν συνεχεία θα γίνει η καταβολή της επιδότησης, η οποία ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.

Το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης διαμορφώνεται ως εξής:

– 600 ευρώ για ατομικές επιχειρήσεις κι ελεύθερους επαγγελματίες
– 5.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
– 15.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
– 50.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις

Τα κριτήρια για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
– Να μην απασχολεί προσωπικό
– Να έχει κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ
– Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ
– Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ.
– Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 600.000 ευρώ

Τα κριτήρια για πολύ μικρή επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
– Να έχει έως 10 άτομα προσωπικό
– Να έχει κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
– Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ
– Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ
– Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ

Τα κριτήρια για μικρή επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
–  Να έχει έως 50 άτομα προσωπικό
– Να έχει κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
– Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ
– Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας -έως 750.000 ευρώ
– Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 10 εκατ. ευρώ

Τα κριτήρια για μεσαία επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
– Να έχει έως 250 άτομα προσωπικό
– Να έχει κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
– Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
– Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ

Με την BSS έχετε σύμμαχο την:

 • Άριστη συνεργασία με τους πιστωτές
 • Την γνώση των προϊόντων και των δυνατοτήτων τους
 • Την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
 • Την ολιστική προσέγγιση, ανάγνωση αναγκών, επεξεργασία προϊόντων, επιλογή του κατάλληλου, προετοιμασία αιτήματος, υποβολή, διαπραγμάτευση
 • Την ταχύτητα και αμεσότητα των ενεργειών
 • Την τεχνογνωσία και εμπειρία
 • Την δυναμική του διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.