Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών των Δήμων της χώρας.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για Ιδιωτικές επενδύσεις με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) – 2η έκδοση.

Η δράση συμβάλλει στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιευτικών περιοχών, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως  εναλλακτικές μορφές θαλάσσιου τουρισμού, εστιατόρια, καταστήματα εμπορίου, ξενοδοχειακές μονάδες, watersports, μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μικρά ναυπηγεία κλπ.

Σταδιακά το πρόγραμμα Leader θα ανοίγει σε πολλές αλιευτικές περιοχές, Δήμους της χώρας, με διαφορετικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των έργων.

 Επικοινωνήστε σήμερα με  έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, ενημερωθείτε σε ποιους Δήμους «τρέχει» το πρόγραμμα.

Σε ποιους απευθύνεται

ΑΛΙΕΙΣ ή ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

(φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων

ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία

Επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς

Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών. Ισχύει και για σκάφη εσωτερικών υδάτων.

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας , λιανικό εμπόριο ιχθυηρών.

Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων (για αλιείς)

Ενδεικτικά, δύναται να ενισχυθούν:

 • η ίδρυση ή η επέκταση επιχειρήσεων που συνδέονται με θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες (καταδυτικός τουρισμός, θαλάσσια σπορ, ημερήσιες κρουαζιέρες)
 • η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης
 • η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής, όπως παραδοσιακές ταβέρνες και μεζεδοπωλεία, που η λειτουργία τους βασίζεται στην «αλιευτική γαστρονομία»
 • η ίδρυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες yachting) και παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού αλιείας και καταδύσεων
 • η ίδρυση μικρών βιοτεχνιών που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή κουτιών συντήρησης αλιευμάτων, παραγωγή πάγου, κατασκευή αναμνηστικών ειδών (souvenir) με θέματα εμπνευσμένα από τη θάλασσα)
 • η ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη αλιεία και τη θάλασσα (π.χ. εμπόριο αλιευτικού εξοπλισμού, ειδών κατάδυσης και άλλων θαλάσσιων σπορ)
 • η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας και απόκτησης γνώσεων και εμπειριών του επισκέπτη-τουρίστα, μέσω της επαφής του με την αλιεία και το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη» (μη αλιείς). Ειδικότερα, δύναται να ενισχυθούν:

 • Θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες, κατά μήκος της μεγάλης ακτογραμμής της περιοχής με τη πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητα, όπως ο καταδυτικός τουρισμός, ο ιστιοπλοϊκός τουρισμός, τα θαλάσσια σπορ, οι ημερήσιες κρουαζιέρες με συστήματα ηλεκτρονικής ξενάγησης
 • Υπηρεσίες εστίασης, για την καθιέρωση του γαστρονομικού τουρισμού παραγόμενων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ως στοιχείο αναγνωρισιμότητας της τοπικής ταυτότητας της περιοχής.
 • Ίδρυση η εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων υπηρεσίας καταλυμάτων που συμβάλουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη του πλούσιου κτιριακού αποθέματος της περιοχής, την ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και της μακραίωνης εξάρτησης της περιοχής από τη θάλασσα και την αλιεία.
 • Υπηρεσίες σε σχέση με τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση κτιρίων για χρήσεις που προάγουν τον πολιτισμό (δημιουργική βιομηχανία κλπ.).
 • Υπηρεσίες εξυπηρέτησης σκαφών (yachting, επισκευές και συντήρηση σκαφών), υπηρεσίες επισκευές/κατασκευές αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού, καλύπτοντας έτσι τόσο ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, αλλά και των επισκεπτών που μεγάλο μέρος αυτών επισκέπτονται την περιοχή με ιδιωτικά σκάφη.

 Λήξη κατάθεσης αιτήσεων, δύο μήνες από τη ημερομηνία δημοσίευσης του εκάστοτε προγράμματος.

 Με την BSS στη διαδικασία υποβολής προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με την κάλυψη των αναγκών υποβολής, χρηματοδότησης, λογιστικής αποτύπωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Εγκρισιμότητα 97%
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

Μαζί απολαμβάνουμε ένα νέο και υγιές επιχειρησιακό ξεκίνημα

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν εξειδικευμένο Σύμβολό της BSS για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης.

 

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.