Σύμφωνα με την προδημοσίευση της πρόσκλησης προκειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα e- λιανικό θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω :

Βασικές προϋποθέσεις :

 • ΚΑΔ λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού)
 • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησης για τουλάχιστον μια ημέρα με κυβερνητική απόφαση από 18/03/2020 και μετά
 • Να υφίστασαι φυσικό κατάστημα
 • Εντάσσονται επιχειρήσεις με σύσταση έως 30/09/2019 και νεοσύστατες από 01/10/2019 μέχρι 7/11/2020
 • Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Aν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις , αναφορικά με την διαδικασία θα πρέπει :

 • Να έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών. (επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης)
 • Και το e-shop θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευώνmobile responsive,
 • Θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Για δημιουργία εκ νέου e-shop μπορείτε να εντάξετε και τις παρακάτω δαπάνες:

 1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).
 4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop
 5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι
επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Αν χρειαστείτε διευκρινίσεις είμαι στην διάθεση σας ώστε να προετοιμάσουμε έγκαιρα τον φάκελο υποβολής της αίτησης σας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.