Βαθμολογική κατάταξη ΠΕΠ Αττικής Covid

Γράφει η Μαρία Κίτσιου

Στο πλαίσιο παροχής δημόσιας στήριξης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας στην αγορά  και να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί τη Δράση : «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική».

Η  ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών πραγματοποιείται με την μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης €5.000,00 και μέγιστο € 50.000,00.

Πέραν της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται από την πρόσκληση, η ένταξη θα κριθεί στη βαθμολογική κατάταξη των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν αίτηση.

Για να το απλοποιήσουμε, είναι κάτι ανάλογο με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η βαθμολογία εξαρτάται από :

  • Τις ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας του 2019), με μέγιστο βαθμό το 25.
  • Τον Δείκτη κέρδους 2019, (EBITA/Kύκλο εργασιών )*50 , όταν ο δείκτης αυτός είναι μεγαλύτερος του 0,3 η μέγιστη βαθμολογία είναι 15.

Επίπτωση του COVID-1σχέση 9 στον Κύκλο Εργασιών. Υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών του Β τριμήνου του 2019 σε με τον αντίστοιχο του 2020. [Κ.Ε.(Α)/Κ.Ε.(Β)]*6

  • Η μέγιστη βαθμολογία στο κριτήριο αυτό το 60, όταν :
  • Ο λόγος των δύο κύκλων δίνει τιμές μεγαλύτερες του 10 και
  • Σε περίπτωση που ο Κ. Ε. του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 είναι μικρότερος ή ίσος του 0 (και ο αντίστοιχος Κ.Ε. του 2019 μεγαλύτερος του 0).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.