ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Εξυγίανση – Επένδυση με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση – Ανάπτυξη σε νέες αγορές. ΒΑΛΚΑΝΙΑ – ΑΜΕΡΙΚΗ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η επιχείρηση μας βραβευμένη για την αριστεία στην επιχειρηματική της δράση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFQM, επενδύοντας στον τομέα της εξυγίανσης και ανάπτυξης έχει κατορθώσει να διαμορφώσει το πλαίσιο το οποίο την διασφαλίζει.

Περισσότερα

Αναπτυξιακός νόμος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 4399 / 22-06-2016

Η έμφαση στο σκοπό έχει αξία στην διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

  • Ισόρροπη ανάπτυξη.
  • Σεβασμός περιβάλλοντος.
  • Εξωστρέφεια.
  • Ανταγωνιστικότητα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Παραγωγή σύνθετων προϊόντων.
  • Καλύτερες υπηρεσίες.
Περισσότερα

Hotel quality consulting

Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Ξενοδοχειακό Τομέα

Η ΒSS δημιούργησε τον τομέα «Hotel Quality Consulting», με σκοπό στην παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων στον Ξενοδοχειακό κλάδο.

Περισσότερα

Αύξηση πωλήσεων σε εσωτερικό και Εξαγωγές

Η Business Support Services, με βάσει τα υποκαταστήματα της, το δίκτυο πελατών της, την τεχνογνωσία της και τις στρατηγικές της συνεργασίες, δύναται να προσφέρει στους πελάτες της την δυνατότητα ανάπτυξης πωλήσεων και εξαγωγικής δραστηριότητας με συγκεριμένη μεθοδολογία.

Περισσότερα

Αναζήτηση κεφαλαίων

Εναλλακτικές λύσεις σε επιχειρηματίες που επιδιώκουν ασφάλεια και αναζητούν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, εκτός του τραπεζικού δανεισμού, αλλά και σε επενδυτές που «πιστεύουν» στις προοπτικές των μικρομεσαίων εταιρειών, προσφέρουν τρία νέα επενδυτικά εργαλεία.

Τα εταιρικά ομόλογα, το crowd funding και τα ελληνικά funds, είναι τα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα που απευθύνονται σε υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν κεφάλαια για να υποστηρίξουν τα επενδυτικά τους προγράμματα και την επέκταση τους σε νέες αγορές.Ταυτόχρονα, αυτά τα εργαλεία προσελκύουν το ενδιαφέρον επενδυτών, θεσμικών ή ιδιωτών, οι οποίοι αναζητούν ελκυστικότερες αποδόσεις για τα κεφάλαια τους, σε άμεση συνάρτηση με το επενδυτικό ρίσκο που αναλαμβάνουν.

Περισσότερα

Πιστοποιήσεις

Η επιχειρηματικότητα, υπάγεται σε κανόνες και απαιτήσεις. Προκύπτει ανάγκη για εναρμόνιση των επιχειρήσεων με ένα σύστημα με βάσει Διεθνή Πρότυπα – Συστήματα Διαχείρισης και πιστοποίηση της εναρμόνισης αυτής.
Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η σφαιρική και όχι τυπολατρική αντιμετώπιση του θέματος.
Περισσότερα

Meals & More

Η εταιρεία μας BSS: Building Solid Success (η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην αγορά παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μορφής βραβευμένη για την «αριστεία» στην επιχειρηματική της δράση από τον παγκόσμιο οργανισμό EFQM) διαθέτει σε αποκλειστική συνεργασία την Προπληρωμένη Ηλεκτρονική Κάρτα «ΜΕALS & MORE» η οποία απευθύνεται στους εργαζομένους των επιχειρήσεων (Το απόλυτο εργαλείο για την διαχείριση των εταιρικών εξόδων).

Περισσότερα