ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η «Business Support Services», είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με κύριο αντικείμενο το χρηματοοικονομικό τμήμα των επιχειρήσεων.
kokkina-daneia

Κόκκινα Δάνεια

Αναζητάτε άμεσες λύσεις για τα κόκκινα δάνεια σας; Επικοινωνήστε μαζί μας και η ομαδά των έμπειρων οικονομικών μας συμβούλων, θα βρεί την λύση για εσας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
trapezika-zitimata

Τραπεζικά Ζητήματα

Έννοιες όπως η χρηματοδότηση, τα «κόκκινα δάνεια» η αναδιάρθρωση δανεισμού, η ρύθμιση χρέους, η εποπτεία δανειακών λογαριασμών, τραπεζικές σχέσεις.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
oikonomiki-dieuthinsi

Οικονομική Διεύθυνση

Είτε ενδιαφέρεστε για διαχείριση ρευστότητας, τη διαμόρφωση του budget, τη λογιστική εποπτεία, για φορολογικές συμβουλές, για υπηρεσίες ορκωτών λογιστών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
private-business-consulting

Private Business Consulting

Συνεργαζόμαστε μαζί σας, χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες μεθόδους, που αναπτύχθηκαν μετά από χρόνια πρακτικής εμπειρίας, σε ένα πλήρες φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
funding

Επιδοτήσεις

Αναζητάτε κάποια επιδότηση για την εταιρεία σας; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε για να την αποκτήσετε!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
invest

Επενδυτικά

Η αποτίμηση εταιρείας καθώς και ο εσωτερικός έλεγχος αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για κάθε επιχειρηματία!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
seminaria

Σεμινάρια

Συμμερίζεστε κι εσείς την άποψη ότι η εκπαίδευση δεν σταματά στο Πανεπιστήμιο; Βρείτε ένα σεμινάριο κοντά σας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
bss-plus

Εταιρικό Προφίλ

H BSS είναι μια άρτια στελεχωμένη ομάδα, με ειδκά εκπαιδευμένο, έμπειρο και καταξιωμένο ανθρώπινο δυναμικό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Πελάτης μας μικρομεσαία επιχειρηση: Με σφράγιση επιταγής από ιδιώτη προ τριμήνου. Με κατάσχεση λογαριασμού από δημόσιο και ΙΚΑ. Έλαβε έγκριση νέου δανειου € 50.000,00 !!  
 • Πώληση επιχειρησης που έχει την αντιπροσώπευση σε Ελλάδα και Κύπρο μεγαλης πολυεθνικής στον κλάδο των τροφίμων διακινείται από την BSS και είμαστε στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων έχοντας διαμορφώσει short list τριών υποψηφίων.  
 • Αναλάβαμε την αναζήτηση κεφαλαίων για επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στον κλάδο των πλαστικών με Κύκλο Εργασιών πέριξ των € 5.000.000,00. Πρόσθετη δυσχέρεια η απουσία εξασφαλίσεων ή καλύψεων.

  Καταφέραμε σε διάστημα τριών μηνών να διαμορφώσουμε δύο νέες γραμμές χρηματοδότησης ύψους € 480.000,00 μέσω συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το κόστος ήταν ανταγωνιστικό διαμορφούμενο στο 4,8%.

 • Η επιχείρηση παρουσίαζε πωλήσεις ύψους € 600.000,00 με ζημία € 130.000,00 και κατάφερε σε δύο χρήσεις με πωλήσεις € 530.000,00 να έχει καθαρό αποτέλεσμα κερδοφόρο κατά € 45.000,00.

  Αναλάβαμε την διαμόρφωση του πλάνου βιωσιμότητας και την καθημερινή παρακολούθηση των μεγεθών αλλά και την διαρκή υποστήριξη του management.

  Τα μεγέθη εξελίχθηκαν από ζημία € 130.000,00, σε ζημία € 24.000,00 στην επόμενη χρήση και σε κερδοφορία € 45.000,00 στην πρόσφατη χρήση.

 • Πελάτης με τον οποίο συνεργαζόμαστε επί τρία συνεχή έτη δεν κατέβαλε καμία καταβολή λόγω έλλειψης ροών.

  Ήμασταν σε διαρκή υποστήριξη του στην διαχείριση αυτής της πολιτικής ώστε αυτό να μην δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία της επιχείρησης και να μην δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στις σχέσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα.

  Διαπραγματευτήκαμε σκληρά με το σύνολο των τραπεζών επί 18 μήνες για την οριστική διευθέτηση του δανεισμού.

  Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις το σύνολο των τραπεζών ενέκρινε διαγραφή €12.000.000 σε ένα σύνολο €32.000.000

  Το υπόλοιπο διακανονίστηκε με εξαίρετους όρους (ενδεικτικά επιτόκιο 1,5% balloon payment για το 50% του υπολειπόμενου κεφαλαίου)

 • Αναλάβαμε την μελέτη και διαπραγμάτευση για πελάτη μας με οφειλή στην τράπεζα ύψους €2.972.000 και πετύχαμε:

  • Διαγραφή από το σύνολο της οφειλής € 1.427.000
  • Ρύθμιση του υπολοίπου € 1.472.000 σε δεκαετή διάρκεια με balloon payment στη λήξη για το 50% αυτού.
  • Μειωμένο επιτόκιο 2,5%.
  • Δόσεις οπισθοβαρείς με βάσει το business plan.

  Δικαίωμα αναβίωσης όπως σε όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις.

 • Σημαντική Επιτυχία:

  Για ΑΕ από την Θεσσαλονίκη πετύχαμε ρύθμιση ποσού € 790.000 με διαγραφή κεφαλαίου € 80.000 παρά την ύπαρξη εξασφαλίσεων υπερτερων της αξίας δανείσμου.

  Επιτόκιο 2%.

  Διάρκεια 10 έτη και κλιμακωτές κατάβολες ανάλογα με το business plan μας το οποίο εγκρίθηκε.

  Παράλληλα μας δόθηκε επιστολή συναίνεσης της τραπεζας για την εισαγωγή της ΑΕ στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού με σκοπό την ρύθμιση με αναλογη διαγραφή οφειλών στο δημόσιο και το ΙΚΑ και εξόφληση τους σε 120 δόσεις.

  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται και η θετική έκβαση της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

  Επομένως η επιχείρηση διευθέτησε με τον καλύτερο και βιώσιμο τρόπο όλες της, τις οφειλές.

 • Η ρευστότητα ως μεγάλo ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

  Έγκριση χρηματοδότησης υψους € 400.000 για πελάτη μας στον εκδοτικό κλάδο μέσω προγραμμάτων της ΕΤΕΠ, χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις, με επιτόκιο 3,5%

 • Ομολογιακό δάνειο με μηνιαίες καταβολες € 7.200,00 και επιτόκιο 6%, αναδιάρθρωθηκε με μηνιαίες καταβολες € 5.000 για τρια έτη, επιτόκιο 3,36% τελικό και επέκταση διαρκείας για τρια έτη.

  Ο πελάτης επωφελείται από μείωση κόστους και βελτίωση ρευστότητας

 • Ο πελάτης μας είχε ανάγκη ρύθμισης οφειλών στο δημόσιο, και στα ασφαλιστικά ταμεία συνολικού ύψους € 359.000,00, ενώ ταυτοχρόνως είχε άριστες σχέσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα τις οποίες δεν ήθελε να διαταράξει. Οι συνολικές του οφειλές στα πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονταν στο ποσό των € 2.345.000,00.

  Μάλιστα προ έξι μηνών είχαμε εγκρίνει σε εκείνον νέα χρηματοδότηση χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις.

  Επομένως έπρεπε να επιτευχθεί η ρύθμιση των οφειλών του στο δημόσιο και τα σφαλιστικά ταμεία με διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων, σε 120 δόσεις, χωρίς να διαταράξουμε την σέση της επιχείρησης με τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων την συναίνεση επισπροσθέτως είχαμε ανάγκη.

  Κάναμε το σενάριο ρύθμισης και διαμορφώσαμε το σχετικό business plan, ενώ ταυτόχρονα ορίσαμε συναντήσεις στις κεντρικές υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Παρουσιάσαμε το πλάνο στους πιστωτές, διασφαλίσαμε την ομαλότητα και την συνάινεση τους και κατόπιν προχωρήσαμε σε εισαγωγή του σεναρίου στην πλατφόρμα εξωδιμαστικού συμβιβασμού έχοντας οριστικό θετικό αποτέλεσμα.

  Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι μια υπέροχη αλλά σύνθετη διαδικασία, στην οποία μόνο με επαγγελματισμό, εμπειρία και τεχνοκρατική επάρκεια μπορείς να παράξεις πολύ θετικά αποτελέσματα για το πελατολόγιο σου.

 • Η επιχείρηση μας υπέβαλε με επιτυχία αίτημα πελάτη της μεταφορικής επιχείρησης για ρύθμιση των οφειλών της στο δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία συνολικού ύψους € 395.000,00.

  Φρόντισε να καλλλιεργήσει αίσθημα εμπιστοσύνης στους λοιπούς προμηθευτές με έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με το σενάριο υπαγωγής και προ έγκριση τους ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή δυσχέρεια στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

  Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης επωφελήθηκε από μείωση προσαυξήσεων και προστίμων συνολικού ύψους € 92.000 περίπου ενώ το υπόλοιπο ποσό ρυθμίστηκε σε 120 δόσεις έναντι των 12 σε περίπτωση μη έγκρισης.

 • Mεγάλη τεχνική εταιρεία με πολυετή προβλήματα ρευστότητας λόγω κακής στρατηγικής (συνεργασία με ένα μόνο πελάτη) και λόγω καθυστέρησης καταβολών από Ελληνικό Δημόσιο.

  Υπάρχουν πολυάριθμοι πιστωτές μερικοί εκ των οποίων ιδιώτες, ενώ η βασική σχέση με την Παγκρήτια Τράπεζα ήταν από καιρό αδρανοποιημένη εξαιτίας κακού χειρισμού από την εταιρεία, δημιουργώντας ερωτήματα για την συναίνεσή της Τράπεζας στη ρύθμιση.

  Ταυτόχρονα υφίσταντο σημαντικά προβλήματα οφειλών σε ΔΟΥ και ΙΚΑ με αποτέλεσμα επιδείνωση των προβλημάτων ρευστότητας και άμεση αναγκαιότητα συνολικής ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού.

  Μέσω ημών συμφωνήθηκαν εναλλακτικά σενάρια στο πλαίσιο του εξωδικαστικού και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την βασική πιστώτρια τράπεζα για αποκατάσταση των σχέσεων. Στήθηκε business plan με σκοπό να αναδείξει τις προτεραιότητες που υπάρχουν για την επιβίωση της εταιρείας, ενώ επικοινωνήθηκε στη Δνση Πίστης της Παγκρήτιας η λογική του «μη χείρον βέλτιστον” που απέβαινε σε όφελος και της Τράπεζας.

  Ακολούθως των ανωτέρω η εταιρεία πέτυχε ήδη την έναρξη των συνομιλιών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού, απολαμβάνοντας προστασία από επιθετικές κινήσεις πιστωτών της, κερδίζοντας τον χρόνο να περιμένει για την επικείμενη προκήρυξη τεχνικών έργων στην περιοχή δραστηριοποίησής της μέχρι τα τέλη Απριλίου. Παράλληλα ήδη σταθμίζοντας τα ποσοστά συμμετοχών των διαφόρων πιστωτών, εξαιρέθηκαν από την περαιτέρω διαδικασία δύο ιδιώτες πιστωτές με σημαντικές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα το κούρεμα των εν λόγω απαιτήσεων να θεωρείται δεδομένο.

Πελατολόγιο

 • MINI RAXEVSKY A.E.