Για εσάς η εκπαίδευση είναι κάτι που σταματά στο Πανεπιστήμιο; Για εμάς πάντως σίγουρα όχι.

Στο ερώτημα ‘σεμινάριο για την επιδότηση ή σεμινάριο για την εξέλιξη;’, εμείς στην «Business Support Services», απαντούμε ‘σεμινάριο για την ουσία που οδηγεί στη μόνη σταθερή πορεία εξέλιξης‘.

Αν αυτή η διαδικασία μπορεί να πριμοδοτηθεί μέσα από μια επιδότηση, η οποία θα μειώσει το κόστος, ασφαλώς και είναι επιδίωξη μας. Μας ενδιαφέρει όμως, η κυρίαρχη στόχευση του πελάτη να είναι η ουσιαστική εκπαίδευση – επιμόρφωση των στελεχών του για μια καλύτερη πορεία του οργανισμού.

Οι συνθήκες στην επιχειρηματική αγορά εξελίσσονται διαρκώς και αυτό μας οδηγεί να μην έχουμε σταθερή θεματολογία σεμιναρίων, αλλά να προσαρμόζουμε τα σεμινάρια και τις ημερίδες που διοργανώνουμε στις πραγματικές επιχειρηματικές ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις εξελίξεις στο πεδίο της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας.

Τομείς όπως:

Σεμινάρια για επιχειρήσεις
  • Management και risk management

  • Οικονομική διεύθυνση

  • Budget και cash flow – κεφάλαιο κίνησης

  • Διαμόρφωση επιχειρηματικού πλάνου – business plan

  • Προγράμματα επιδοτήσεων

  • Μικροοικονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις

  • Κόκκινα δάνεια

  • Πιστοδοτική πολιτική

  • Πιστοληπτική αξιολόγηση

Είναι κατ’ εξοχήν τομείς άμεσου ενδιαφέροντός μας.

Αξιοποιούμε την πρακτική εμπειρία μας σε συνδυασμό με τη θεωρητική επάρκεια, ώστε να δομήσουμε σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες ουσίας, με απλό και πρακτικό τρόπο παρουσίασης και εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα, φροντίζουμε η παρουσίαση ή εκπαίδευση να γίνονται από απολύτως εξειδικευμένα και αξιόλογα στελέχη, είτε δικά μας, είτε της αγοράς, με εμπειρία και αίσθηση καθήκοντος.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να οργανώσουμε το σεμινάριο ή την ημερίδα που σας ενδιαφέρει και να είστε βέβαιοι, ότι θα σας ωθήσουμε σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης, από την οποία θα έχουμε αμοιβαίο όφελος με στόχο την βελτίωση και την ανάπτυξη των γνώσεων.